Aktualności

Przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Niepodległości 44-48; 75-252 Koszalin ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą. Przedmiotem dzierżawy są następujące lokale użytkowe, usytuowane w budynku magazynowo - socjalnym Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48 (wjazd od ul. Monte Cassino): 1. Pomieszczenie biurowe o powierzchni 16,05m², zlokalizowane na ...
Czytaj Dalej

Biała sobota w naszym szpitalu

W związku z obchodami III Światowego Dnia Spirometrii Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie jest organizatorem „BIAŁEJ SOBOTY”. 20.09.2014r. w godzinach 8.30 - 11.30 zapraszamy wszystkich mieszkańców Koszalina i okolicznych powiatów do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH. Obchody Dni Spirometrii powstały z inicjatywy m.in. European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF) - organizacji, której działania w Polsce ...
Czytaj Dalej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem badania tego sprawozdania.Badanie powinno spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i norm badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.Warunki przeprowadzenia badania:1.Miejsce: Siedziba SZGiChP w Koszalinie.2.Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej.3.Badanie powinno być ...
Czytaj Dalej

Bieg z Radiem Koszalin

W sobotę 24 maja 2014r. przy sprzyjającej pogodzie odbyła się piąta już edycja „Biegu z Radiem Koszalin”. Impreza ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, a ponieważ głównym jej celem jest promocja zdrowego stylu życia - nas tam nie mogło zabraknąć. Panie pielęgniarki naszego Zespołu z dużym zapałem podjęły się jak co roku misji informacyjno - edukacyjnej.Organizator postanowił, że ...
Czytaj Dalej

HIPOKRATES 2014

25 kwietnia 2014r. Laureatki oraz Dyrekcja naszego Zespołu miała przyjemność uczestniczyć w uroczystości uhonorowania zwycięzców plebiscytu „Hipokrates”. Patronem honorowym tegorocznej - piątej już edycji był Pan Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - w jego imieniu nagrody wręczała Pani Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego; partnerowali zaś temu przedsięwzięciu: Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Państwowa ...
Czytaj Dalej

Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’

W czwartek 24 kwietnia 2014r. odbył się konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału II. Do konkursu przystąpiły trzy kandydatki spełniające określone aktami prawnymi wymagania. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wybrano kandydaturę pani Heleny Stępniak. Serdeczne gratulacje składa Dyrekcja SZGiChP ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U.2011nr 112 poz.654).Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami  w oddziałach szpitalnych gruźlicy i chorób płucoraz izby przyjęć.Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej ...
Czytaj Dalej

Zmiana godzin pracy pracowni RTG

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinieinformuje, że w trosce o zadowolenie Państwaod dnia 01.10.2013r. wydłuża czas pracy Pracowni RTG.Pracownia Diagnostyki Obrazowej - RTGdostępna od poniedziałku - do piątku w następujących godzinach:Rejestracja 7.30 – 15.00Wykonywanie badań 8.00 – 16.40Wydawanie wyników 8.00 – 15.00Pracownia mieści się w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48; Wejście „B”;tel. 94 34 06 379; www.szgichp.med.pl; e-mail: ...
Czytaj Dalej

Zaproszenie do składania ofert

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.Przedmiotem jest badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o rzetelności i prawidłowości badanego sprawozdania.Badanie powinno spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i normy badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego ...
Czytaj Dalej

II Polski Dzień Spirometrii

27 czerwca 2013r. obchodzimy II Polski Dzień Spirometrii. Firma nasza pośród 100 innych w kraju w tym dniu zaprasza Państwa do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH. II Polski Dzień Spirometrii patronatem swym objęła Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Pani Agnieszki Pachciarz a uczestniczymy w nim na zaproszenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.Informujemy, że akcji tej poświęcona będzie konferencja ...
Czytaj Dalej

Prace remontowe w naszym szpitalu

Od 10 czerwca tego roku Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozpoczął prace związane z modernizacją i remontem klatki schodowej wejścia „C” do budynku firmy od ulicy Niepodległości. Prace zaplanowane są do końca lipca 2014r. W tym czasie mogą wystąpić pewne utrudnienia zarówno w komunikacji jak i związane m.in. z hałasem. Dyrekcja oraz pracownicy liczą na Państwa wyrozumiałość ...
Czytaj Dalej

Bezpłatne badania profilaktyczne

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w ramach programów zdrowotnych sfinansowanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.1.Program: Poradnia antynikotynowaCelem programu jest zmniejszenie w społeczeństwie osób uzależnionych od nikotyny.Palenie papierosów stanowi główną odwracalną przyczynę chorób; dlatego pomoc osobom palącym w porzuceniu nałogu ma duże znaczenie w zmniejszeniu liczby zachorowań na choroby odtytoniowe.Profilaktyka chorób przewlekłych w sposób znaczący może wpłynąć na zmniejszenie osób ...
Czytaj Dalej

HIPOKRATES 2013

Już po raz czwarty Redakcja Głosu Koszalińskiego pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Okręgowej Izba Lekarskiej i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie wyłoniła laureatów plebiscytu na najlepszego lekarza, pielęgniarkę, placówkę ochrony zdrowia i aptekę.Jest nam niezmiernie miło podzielić się wiadomością, że pielęgniarka naszego Zespołu - pani Mariola Pietkowska zajęła w nim zaszczytne 2 miejsce ( z ilością 1196 głosów, ...
Czytaj Dalej

Eko Targi 2013

W dniach 18 - 19 maja 2013r. odbyła się coroczna impreza EkoTargi ( Zdrowie, wypoczynek, smaki z natury, uroda). Podczas Targów, którym patronatu udzielił Prezydent Miasta Koszalina firma nasza miała swoje stoisko, na którym prezentowaliśmy ofertę świadczeń i usług.Podczas imprezy odwiedziło nas około 1450 osób. Byli to przede wszystkim mieszkańcy miasta. Odwiedzający mieli możliwość skorzystania z badań diagnostycznych i pomiarów ...
Czytaj Dalej

Konkurs na stanowisko „Koordynatora Oddziału I’’

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na stanowisko Koordynatora Oddziału I w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w okresie od 01.06.2014r do 31.05.2017r 1. Przedmiotem konkursu ofert jest: Udzielenie świadczeń w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora świadczeń lekarskich w Oddziale I zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszych warunków. 2. Do konkursu ofert mogą przystąpić: • podmioty lecznicze prowadzące działalność w ...
Czytaj Dalej

Zmiana numerów telefonów

Szanowni Państwo Zapraszamy do komunikowania się z nami poprzez wybieranie nowych bezpośrednich numerów telefonów: 94 34 06 730 - CENTRALA TELEFONICZNA 94 34 06 731 - CENTRALA TELEFONICZNA 94 34 09 542 - SEKRETARIAT 94 34 06 739 - NACZELNA PIELĘGNIARKA 94 34 06 384 - IZBA PRZYJĘĆ ODDZIAŁ I 94 34 06 741 - ORDYNATOR 94 34 06 740 ...
Czytaj Dalej

Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’

Dyrektor  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul: Niepodległości 44-48 75-252 Koszalin w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’ Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób PłucKandydaci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska ...
Czytaj Dalej

Badanie polisomnograficzne

Od dnia 1 marca 2013 zapraszamy do korzystania z nowego świadczenia medycznego jakim jest badanie polisomnograficzne.Poradnia gruźlicy i chorób płuc w Koszalinie W ramach swej działalności prowadzi kwalifikacje do leczenia bezdechu sennego.Dr n. med. Małgorzata SipakPrzyjmuje we wtorki w godz. 13.00 - 14.00, gab. Nr 13Rejestracja codziennie/ 094 34 09 547 /Obowiązujące dokumenty:1.Skierowanie do Poradni2.Dowód tożsamościPolisomnografia jest opracowaniem i analizą ...
Czytaj Dalej

Wstrzymanie odwiedzin na oddziałach szpitalnych i w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Szanowni PaństwoDyrekcja Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie odwołuje z dniem 28 stycznia 2013r. wstrzymanie odwiedzin na oddziałach szpitalnych i w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym ...
Czytaj Dalej

Modernizacja i remont szpitala

Od sierpnia tego roku Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozpoczął prace związane z modernizacją i remontem całego obiektu. Prace zaplanowane są do sierpnia 2013r. W tym czasie mogą wystąpić pewne utrudnienia zarówno w komunikacji jak i związane m.in. z hałasem. Dyrekcja oraz pracownicy liczą na Państwa wyrozumiałość oraz przepraszają za mogące wystąpić utrudnienia.Zakończenie prac planowane jest na ...
Czytaj Dalej
Skip to content