Aktualności

HIPOKRATES 2015

Jest nam ogromnie miło, że możemy się poszczycić faktem, iż to właśnie w naszym Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc pracuje laureatka I - go miejsca tegorocznego plebiscytu Hipokrates 2015 w kategorii „Najpopularniejsza Pielęgniarka 2015 roku” w Koszalinie i powiecie koszalińskim. Odniesione dzięki głosom czytelników Głosu Koszalińskiego zwycięstwo (z sumą 531 głosów, II miejsce uzyskało 352 głosy, a trzecie 187) ...
Czytaj Dalej

OGÓLNOPOLSKI CERTYFIKAT „RZETELNI W OCHRONIE ZDROWIA 2015” CERTYFIKAT DLA SZGICHP

Dnia 20.06.2015r. w Warszawie, na uroczystej Gali, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie otrzymał prestiżowy tytuł programu „Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2015”.Certyfikat oraz statuetkę odebrał Dyrektor Robert Szank.    W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, kolejny raz wyłoniła Laureatów Projektu „Rzetelni”. Nagrodzeni Certyfikatami to podmioty, o których można powiedzieć, ...
Czytaj Dalej

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

ZAPRASZAMYDO UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH BADANIACH PROFILAKTYCZNYCHW RAMACH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCHZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.PROGRAM: PORADNIA ANTYNIKOTYNOWACelem programu jest zmniejszenie w społeczeństwie osób uzależnionych od nikotyny.Palenie papierosów stanowi główną odwracalną przyczynę chorób; dlatego pomoc osobom palącymw porzuceniu nałogu ma duże znaczenie w zmniejszeniu liczby zachorowań na choroby odtytoniowe.Profilaktyka chorób przewlekłych w sposób znaczący może wpłynąć na zmniejszenie liczby osób uzależnionych od nikotyny, zapobiegać występowaniu chorób ...
Czytaj Dalej

Biegiem po zdrowie

Szósta edycja imprezy rekreacyjnej „Biegiem po zdrowie” pod hasłem „Biegniemy - chudniemy” rozpoczęła się w samo południe 23 maja 2015r. Jak co roku - zostaliśmy zaproszeni przez Radio Koszalin do współuczestnictwa w tym jakże już mocno spopularyzowanym wśród mieszkańców miasta Koszalina wielopokoleniowym spotkaniu.Na finiszu, na uczestników biegu czekało wiele atrakcji sportowo - rekreacyjnych przygotowanych przez organizatorów, tym razem w nowej scenerii - Wodnej Doliny. Nasz Specjalistyczny ...
Czytaj Dalej

Mukowiscydoza

W sobotę 28 lutego 2015r. (zgodnie z zapowiedzią) pani dr Mirosława Kowalska udzielała telefonicznych konsultacji rodzinom i bliskim osób chorych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy. Tego dnia z rozmowy skorzystało kilkanaście osób. Pytania głównie dotyczyły postępowania diagnostycznego oraz możliwości i sposobów leczenia. Były też telefony od rodziców dzieci chorych o codziennych szarych dniach i trudnościach towarzyszących zmaganiom z chorobą.Dla wszystkich ...
Czytaj Dalej

Mukowiscydoza

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ma przyjemność poinformować, iż po raz kolejny przyłącza się do organizowanej przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę kampanii społecznej: Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Mukowiscydoza masz ją w genach”.W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy - dr Mirosława Kowalska udzielać będzie konsultacji telefonicznych w sobotę 28 lutego 2015r. w godzinach 9.00 - ...
Czytaj Dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie informuje, iż w dniu 18.12.2014r zaakceptował wyniki konkursu ofert, których przedmiotem było udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz w poradniach zamiejscowych w Białogardzie, Świdwinie i Sławnie, w pracowni RTG i USG oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono 18 podmiotów ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U.2011nr 112 poz.654ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz w poradniach zamiejscowych w Białogardzie, Świdwinie i Sławnie, w pracowni RTG i USG ...
Czytaj Dalej

Przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Niepodległości 44-48; 75-252 Koszalin ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą. Przedmiotem dzierżawy są następujące lokale użytkowe, usytuowane w budynku magazynowo - socjalnym Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48 (wjazd od ul. Monte Cassino): 1. Pomieszczenie biurowe o powierzchni 16,05m², zlokalizowane na ...
Czytaj Dalej

Biała sobota w naszym szpitalu

W związku z obchodami III Światowego Dnia Spirometrii Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie jest organizatorem „BIAŁEJ SOBOTY”. 20.09.2014r. w godzinach 8.30 - 11.30 zapraszamy wszystkich mieszkańców Koszalina i okolicznych powiatów do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH. Obchody Dni Spirometrii powstały z inicjatywy m.in. European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF) - organizacji, której działania w Polsce ...
Czytaj Dalej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem badania tego sprawozdania.Badanie powinno spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i norm badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.Warunki przeprowadzenia badania:1.Miejsce: Siedziba SZGiChP w Koszalinie.2.Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej.3.Badanie powinno być ...
Czytaj Dalej

Bieg z Radiem Koszalin

W sobotę 24 maja 2014r. przy sprzyjającej pogodzie odbyła się piąta już edycja „Biegu z Radiem Koszalin”. Impreza ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, a ponieważ głównym jej celem jest promocja zdrowego stylu życia - nas tam nie mogło zabraknąć. Panie pielęgniarki naszego Zespołu z dużym zapałem podjęły się jak co roku misji informacyjno - edukacyjnej.Organizator postanowił, że ...
Czytaj Dalej

HIPOKRATES 2014

25 kwietnia 2014r. Laureatki oraz Dyrekcja naszego Zespołu miała przyjemność uczestniczyć w uroczystości uhonorowania zwycięzców plebiscytu „Hipokrates”. Patronem honorowym tegorocznej - piątej już edycji był Pan Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - w jego imieniu nagrody wręczała Pani Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego; partnerowali zaś temu przedsięwzięciu: Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Państwowa ...
Czytaj Dalej

Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’

W czwartek 24 kwietnia 2014r. odbył się konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału II. Do konkursu przystąpiły trzy kandydatki spełniające określone aktami prawnymi wymagania. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wybrano kandydaturę pani Heleny Stępniak. Serdeczne gratulacje składa Dyrekcja SZGiChP ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U.2011nr 112 poz.654).Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami  w oddziałach szpitalnych gruźlicy i chorób płucoraz izby przyjęć.Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej ...
Czytaj Dalej

Zmiana godzin pracy pracowni RTG

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinieinformuje, że w trosce o zadowolenie Państwaod dnia 01.10.2013r. wydłuża czas pracy Pracowni RTG.Pracownia Diagnostyki Obrazowej - RTGdostępna od poniedziałku - do piątku w następujących godzinach:Rejestracja 7.30 – 15.00Wykonywanie badań 8.00 – 16.40Wydawanie wyników 8.00 – 15.00Pracownia mieści się w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48; Wejście „B”;tel. 94 34 06 379; www.szgichp.med.pl; e-mail: ...
Czytaj Dalej

Zaproszenie do składania ofert

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.Przedmiotem jest badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o rzetelności i prawidłowości badanego sprawozdania.Badanie powinno spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i normy badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego ...
Czytaj Dalej

II Polski Dzień Spirometrii

27 czerwca 2013r. obchodzimy II Polski Dzień Spirometrii. Firma nasza pośród 100 innych w kraju w tym dniu zaprasza Państwa do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH. II Polski Dzień Spirometrii patronatem swym objęła Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Pani Agnieszki Pachciarz a uczestniczymy w nim na zaproszenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.Informujemy, że akcji tej poświęcona będzie konferencja ...
Czytaj Dalej

Prace remontowe w naszym szpitalu

Od 10 czerwca tego roku Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozpoczął prace związane z modernizacją i remontem klatki schodowej wejścia „C” do budynku firmy od ulicy Niepodległości. Prace zaplanowane są do końca lipca 2014r. W tym czasie mogą wystąpić pewne utrudnienia zarówno w komunikacji jak i związane m.in. z hałasem. Dyrekcja oraz pracownicy liczą na Państwa wyrozumiałość ...
Czytaj Dalej

Bezpłatne badania profilaktyczne

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w ramach programów zdrowotnych sfinansowanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.1.Program: Poradnia antynikotynowaCelem programu jest zmniejszenie w społeczeństwie osób uzależnionych od nikotyny.Palenie papierosów stanowi główną odwracalną przyczynę chorób; dlatego pomoc osobom palącym w porzuceniu nałogu ma duże znaczenie w zmniejszeniu liczby zachorowań na choroby odtytoniowe.Profilaktyka chorób przewlekłych w sposób znaczący może wpłynąć na zmniejszenie osób ...
Czytaj Dalej
Loading...
Skip to content