PRACOWNIA SPIROMETRII

Badanie spirometryczne polega na pomiarze pojemności płuc oraz przepływu powietrza przez oskrzela. Pozwala na dokładną ocenę czynnościową układu oddechowego. Jest podstawą rozpoznania
i oceny rozwoju wielu częstych chorób takich jak astma oskrzelowa, czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Pozwala również na monitorowanie efektów leczenia. Wykonanie spirometrii jest konieczne u osób stwierdzających u siebie duszność, duszność przy umiarkowanym wysiłku, palących papierosy.

Nasza pracownia wyposażona jest w nowoczesny cyfrowy spirometr Lungtest 1000 o bardzo szerokich możliwościach diagnostycznych, dodatkowo współpracujący z kabiną bodypletyzmograficzną,
co znacząco rozszerza zakres możliwych do wykonania badań. Badania wykonujemy bezpłatnie dla pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu, na zlecenie lekarzy naszego Zespołu oraz poradni,
z którymi mamy podpisane umowy na wykonywanie tego badania. Pracownia realizuje świadczenia medyczne w oparciu o umowę z NFZ w zakresie chorób układu oddechowego.

Pielęgniarka: Danuta Ibek

Rejestracja osobista lub telefoniczna: 94 34 06 380

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK W GODZ.: 7.30 – 14.00


  

DO PRACOWNI SPIROMETRII PROWADZI WEJŚCIE B
AWejście
BWejście
CWejście
DWejście
EWejście
Wejście do izby przyjęći


Skip to content