PRACOWNIA BRONCHOSKOPII

Pracownia realizuje wykonywanie świadczeń medycznych w oparciu o umowę z NFZ. Dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Do zadań pracowni należy w szczególności:

 • wykonywanie badań dla chorych hospitalizowanych w szpitalu,
 • w ramach pracowni bronchoskopii wykonuje się następujące badania:
  – bronchoskopia terapeutyczna,
  – bronchofiberoskopia diagnostyczna z pobraniem wymazu szczoteczkowego wycinka
  z oskrzela, z wykonaniem: płukania pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL), oraz badania cyto-
  i histopatologicznego,
  – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych
  – tamowanie krwotoków w obrębie dróg oddechowych

Pielęgniarki Pracowni:
Urszula Krafft – Wiśniewska
mgr Katarzyna Sikorska

Telefon: 94 34 09 546

DO PRACOWNI BRONCHOSKOPII
PROWADZI WEJŚCIE B
AWejście
BWejście
CWejście
DWejście
EWejście
Wejście do izby przyjęći
Skip to content