Laboratorium

Laboratorium świadczy usługi dla:

  • pacjentów oddziałów szpitalnych
  • pacjentów poradni
  • pacjentów ambulatoryjnych

Kierownik:
mgr Ewa Zeuschner /specjalista diagnostyki laboratoryjnej/
tel.: 94 34 06 735
zeus@szgichp.med.pl

Zastępca Kierownika:
mgr Wioletta Szymkowicz /specjalista mikrobiologii medycznej
tel.: 94 34 06 734
wioletta.szymkowicz@szgichp.med.pl

Laboratorium 

tel/fax.: 94 34 09 479    
e-mail: laboratorium@szgichp.med.pl

Punkt pobierania materiału do badań (parter) czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-14:30

Laboratorium (I piętro) czynne:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:00

Wyniki badań można odebrać drogą elektroniczną 

lub osobiście w laboratorium /wejście E – I piętro /okienko/

DO LABORATORIUM PROWADZI WEJŚCIE E
AWejście
BWejście
CWejście
DWejście
EWejście
Wejście do izby przyjęći

PRACOWNIA ANALITYKI I BIOCHEMII 

mgr Ewa Zeuschner – diagnosta laboratoryjny
mgr Karolina Bugaj – diagnosta laboratoryjny
mgr  Aleksandra Dziuban – diagnosta laboratoryjny
Małgorzata Bojarczuk – st. technik analityki medycznej
Olga Kosewska – st. technik analityki medycznej

Telefon:  94 34 06 371

PRACOWNIA ANALITYKI I BIOCHEMII WYKONUJE NASTĘPUJĄCE BADANIA:

– analityczne: m.in. morfologię, badanie ogólne moczu; wskaźniki krzepnięcia, d-dimery,
– biochemiczne: m.in. glukozę, cholesterol z frakcjami, trójglicerydy, transaminazy, żelazo, wapń, magnez, jonogram, równowagę kwasowo-zasadową (RKZ),
– immunochemiczne: TSH, FT3, FT4, witaminę  D3, ferrytynę  prokalcytoninę, BNP,
– badania alergologiczne: IgE całkowite, IgE specyficzne pojedyncze i w panelach,
– badania  z krwi w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV2  obecność przeciwciał w dwóch klasach   IgM i IgG.
– badania serologiczne z krwi żylnej  SARS-CoV-2  IgM i  SARS-CoV-2 IgG.
Wykrywamy przeciwciała IgM i IgG za pomocą dwóch niezależnych testów, co pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: na jakim etapie odpowiedzi immunologicznej jest pacjent. Test SARS-CoV-2 IgG jest także pomocny do wykrywania przeciwciał powstałych po szczepieniu. Badania wykonujemy na aparacie VIDAS firmy Bio Merieux metodą półilościową.

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ, PRACOWNIA PRĄTKA GRUŹLICY

mgr Wioletta Szymkowicz – diagnosta laboratoryjny
mgr Barbara Tańska-Kukiełka – diagnosta laboratoryjny
Beata Wolin – st. technik analityki medycznej
Paweł Dąbrowski – st. technik analityki medycznej

Telefon:  94 34 06 734 lub 94 34 09 553

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ WYKONUJE NASTĘPUJĄCE BADANIA:

– posiew tlenowy i beztlenowy materiałów diagnostycznych
– identyfikacja i określanie lekowrażliwości drobnoustrojów
– posiewu krwi w systemie automatycznym
– badania w kierunku MRSA (Staphylococcus aureus metycylinooporny; profilaktyka przedoperacyjna)
– badania w kierunku CPE (karbapenemazy)
– badanie w kierunku GBS (Streptococcus agalactiae; profilaktyka kobiet w ciąży)
– badanie w kierunku SS (wykrywanie pałeczek Salmonella i Shigella)
– szybki test w kierunku Streptococcus pyogenes z gardła (szybka diagnostyka anginy paciorkowcowej)
– ocena biocenozy pochwy
– biologiczna kontrola procesów sterylizacji (Sporal A; Sporal S)
– wykrywanie dronoustrojów atypowych (Legionella pneumophila; Mycoplasma pneumoniae; Chlamydophila pneumoniae)
– badania genetyczne w systemie GeneXpert (wykrywanie wirusa grypy, wykrywanie zakażeń Clostridioides difficile, wykrywanie wirusa SARS-CoV2)
– testy genetyczne – PCR
„Złotym standardem” w diagnostyce COVID-19 jest wykrywanie materiału genetycznego (RNA) wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR w materiale z dróg oddechowych (np. wymaz z nosa).Materiał pobieramy po upływie 5-14 dni od kontaktu z osobą zakażoną lub od osoby z objawami wskazującymi na COVID-19.Pracujemy na aparacie GENXPERT firmy Cepheid, wykrywającym dwa róże fragmenty genomu SARS-CoV-2. Czas oczekiwania na wynik wynosi 2 godziny. Wynik wydajemy w języku polskim i/lub angielskim.
– szybkie testy antygenowe
Testy antygenowe, które wykrywają antygeny SARS-CoV-2 w materiale z dróg oddechowych (np. wymaz z nosa), charakteryzują się niższą czułością niż testy PCR. Zgodnie z rekomendacjami WHO testy antygenowe do użytku diagnostycznego powinny charakteryzować się czułością >80% i swoistością >97% w porównaniu do testów PCR. Materiał należy pobrać na 1-3 dni przed wystąpieniem objawów lub 5-7 dni po ich wystąpieniu. Pracujemy na szybkim jakościowym teście firmy Abbott spełniającym zalecenia WHO.Wynik jest dostępny po 30 minutach. Wynik wydajemy w języku polskim i/lub angielskim.

PRACOWNIA PRĄTKA GRUŹLICY WYKONUJE NASTĘPUJĄCE BADANIA:

– posiewy w kierunku prątka gruźlicy metodą konwencjonalną na podłożu L-J
– posiewy w kierunku pratka gruźlicy metodą automatyczną
– bakterioskopia (barwienie metodą Ziehl-Nielsena)
– identyfikacja prątków Mycobacterium Tuberculosis complex – metoda immunochromatograficzna
– wykrywanie materiału genetycznego prątków gruźlicy w systemie GeneXpert
– badanie lekooporności prątków gruźlicy metodą konwencjonalną
– badanie lekooporności prątków gruźlicy metodą automatyczną
– wykrywanie zakażenia prątkiem gruźlicy – test T.SPOT-TB

Skip to content