Rejestracja

Wejście B do budynku.

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach
od  7:30 do 16.30

telefon:
94 34 09 547
lub 570 770 376

Do umówienia wizyty u lekarza specjalisty niezbędne są:
– skierowanie do lekarza specjalisty,
– dowód osobisty

Interaktywny plan szpitala oraz poradni.

AWejście
BWejście
CWejście
DWejście
EWejście

Wejście do
pracowni
bronchoskopii
Wejście do
izby przyjęć

Wejście
do rejestracji

Wejście
do pracowni
RTG

Wejście
do pracowni
spirometrii

Wejście
do pracowni
USG

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o artykuł 43 pkt.18 i 18a Ustawy o podatku od towarów i usług  ceny z podatkiem VAT są pobierane jeżeli usługa dotyczy:

  1. Badania wykonanego w celach dowodowych
  2. Rzeczoznawstwa
  3. Diagnostyki i badań wykonywanych w zakresie medycyny sądowej
  4. Obdukcji
  5. Badania wykonanego na materiale pobranym od zwierząt
  6. Badania wykonanego w celu uzyskania renty inwalidzkiej
  7. Badania wykonanego w celu ubiegania się o polisę ubezpieczeniową
  8. Zabiegu kosmetycznego lub plastycznego nie służącego poprawie zdrowia
  9. Klinicznego badania eksperymentalnego w ramach zawartej umowy na przeprowadzenie badania klinicznego nad lekami, ocena efektywności lecenia oraz kosztów terapii
  10. Innego świadczenia nie służącego profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia

Cennik usług płatnych w poradniach specjalistycznych i pracowniach

Skip to content