IZBA PRZYJĘĆ

Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo, tj.:

  • w dni powszednie w godzinach 7.00 – 14.35 w Izbie Przyjęć
  • w dni powszednie w godzinach 14.35 – 07.00 bezpośrednio na oddziałach szpitalnych
  • w dni wolne od pracy bezpośrednio na oddziałach szpitalnych

Do przyjęcia do szpitala niezbędne są:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty,
  • środki higieniczne, bielizna osobista.

O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza lub uprawnioną instytucję decyduje lekarz uprawniony do tych czynności po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego.

PIELĘGNIARKI IZBY PRZYJĘĆ:
Małgorzata Rynarzewska
Elżbieta Linowiecka


DO IZBY PRZYJĘĆ PROWADZI WEJŚCIE i
AWejście
BWejście
CWejście
DWejście
EWejście
Wejście do izby przyjęći

Jeżeli masz skierowanie do szpitala – zadzwoń:

IZBA PRZYJĘĆ – tel. 94 34 06 384
Oddział I – tel. 94 34 09 549
Oddział II – tel. 94 34 09 548

Skip to content