Projekty UE

Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie informuje o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.”Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie).Całkowita wartość projektu zgodnie z decyzją nr RPZP.09.10.00-32-002/18-00, ...
Czytaj Dalej

„goNURSE”

„goNURSE – program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej”Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Łączne dofinansowanie (wartość projektu): 2 532 567,72 złw tym dofinansowanie z UE: 2 134 448,07 zł Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie przy współpracy ze Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc z ...
Czytaj Dalej
Skip to content