Projekty UE

CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W SUBREGIONIE PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE.

Centrum Opieki Długoterminowej w Koszalinie jest budynkiem dwu kondygnacyjnym (parter, piętro, łącznik) bez podpiwniczenia, usługowym szpitalnym, przeznaczonym do opieki nad osobami przewlekle chorymi, których stan uniemożliwia samodzielne egzystowanie, ale przy odpowiednim leczeniu, rehabilitacji, terapii i wsparciu mają szansę na powrót do normalnego funkcjonowania i swoich domów. W budynku zlokalizowano na: parterze poza hallem wejściowym z zadaszonym podjazdem dla transportu medycznego ...
Czytaj Dalej

JEDNORAZOWE WYNAGRODZENIA DLA PERSONELU SZPITALA W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI PRACY, NARAŻENIEM NA ZACHOROWANIE NA COVID-19 – DODATEK SPECJALNY.

Działanie: RPZP.07.07.00 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Cel projektu: Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie: 149 999,50 zł. Wkład UE: 127 499,57 zł. Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ...
Czytaj Dalej

Zakup sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dedykowanych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz jej skutków.

Działanie: RPZP.07.07.00. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Cel projektu: Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.Dofinansowanie 4 497 829,58 zł.Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ...
Czytaj Dalej

Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie informuje o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.”Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie).Całkowita wartość projektu zgodnie z decyzją nr RPZP.09.10.00-32-002/18-00, ...
Czytaj Dalej

„goNURSE”

„goNURSE – program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej”Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Łączne dofinansowanie (wartość projektu): 2 532 567,72 złw tym dofinansowanie z UE: 2 134 448,07 zł Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie przy współpracy ze Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc z ...
Czytaj Dalej
Skip to content