Zakup sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dedykowanych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz jej skutków.

Działanie: RPZP.07.07.00. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Cel projektu: Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
Dofinansowanie 4 497 829,58 zł.
Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Skip to content