Zakup sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dedykowanych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz jej skutków.

Działanie: RPZP.07.07.00. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Cel projektu: Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.Dofinansowanie 4 497 829,58 zł.Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19

  INFORMUJEMY, ŻE  „ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM MONITOROWANIA I PREWENCJI EPIDEMII CORONAVIRUSA SARS-COV-2 I CHOROBY COVID-19” ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. Po zakończeniu procesu badawczego po konsultacji z koordynatorem projektu – Dr hab. n. med. Prof. PUM Miłoszem Parczewskim podamy do wiadomości wyniki przeprowadzonych badań.       

Skip to content