Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.31 z późn. zm.) informuje o zawarciu Umowy o Partnerstwie w sprawie realizacji Projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE” na podstawie … Czytaj dalej Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc II z Pododdziałem Chemioterapii w Koszalinie

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinieogłasza konkursna stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc II z Pododdziałem Chemioterapii w Koszalinie , na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021.430 z późn. … Czytaj dalej Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc II z Pododdziałem Chemioterapii w Koszalinie

Salowa/Salowy

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin zatrudni osobę na stanowiska salowa/salowy w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Wymagania niezbędne: Wykształcenie podstawowe Dokładność Punktualność i odpowiedzialność Wymagania dodatkowe: Preferowane doświadczenie na stanowisku salowej/salowego Zakres wykonywanych prac: Pomoc w … Czytaj dalej Salowa/Salowy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin (konkurs drugi)Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991.), tj. może nim być osoba, która:1) posiada wykształcenie wyższe;2) … Czytaj dalej OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE

Technik elektroradiologii

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48,(75-252) Koszalin aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:Technika elektroradiologii Poszukujemy osoby, która posiada: wykształcenie kierunkowe; aktualny certyfikat z ochrony radiologicznej pacjenta; doświadczenie w wykonywaniu badań RTG i TK; umiejętność dobrej organizacji pracy, punktualność, dokładność, sumienność i cierpliwość; komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; dobra znajomość obsługi … Czytaj dalej Technik elektroradiologii

Wstrzymanie wykonywania badań polisomnograficznych

Z dniem 01.07.2022 w SZGiChP wstrzymane jest wykonywanie badań polisomnograficznych. W nawiązaniu do wstrzymanych badań polisomnograficznych spowodowanych ogłoszeniem w roku 2020 stanu pandemii i związanych z tym obostrzeń epidemiologicznych SZGiChP  informujemy, że na chwilę obecną nie ma możliwości lokalowo – sprzętowo – kadrowych pozwalających na reaktywowanie wykonywania przedmiotowego badania. W związku z powyższym: – pacjenci … Czytaj dalej Wstrzymanie wykonywania badań polisomnograficznych

Informacja dotycząca sprawowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Od dnia 10 stycznia 2022 roku usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla dorosłych pacjentów są świadczone na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, przy ul. Chałubińskiego 7, w budynku, w którym działają Poradnie Specjalistyczne.  TELEFONY DOSTĘPNE PO GODZINIE 18.00 TO: – Rejestracja 94/ 34 88 982 – Gabinet pielęgniarek 94/ 34 88 270 – … Czytaj dalej Informacja dotycząca sprawowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

JEDNORAZOWE WYNAGRODZENIA DLA PERSONELU SZPITALA W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI PRACY, NARAŻENIEM NA ZACHOROWANIE NA COVID-19 – DODATEK SPECJALNY.

Działanie: RPZP.07.07.00 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Cel projektu: Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie: 149 999,50 zł. Wkład UE: 127 499,57 zł. Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób  Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48,75-252 Koszalin aktualnie poszukuje osoby na stanowisko : Specjalisty ds. zamówień publicznych Miejsce pracy : Koszalin Poszukujemy osoby, która posiada: preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracja publiczna i/lub ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie „Zamówień Publicznych” doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne co najmniej 3 … Czytaj dalej Specjalista ds. zamówień publicznych

PEŁNA DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

Ograniczanie kontaktów to najlepszy sposób na zatrzymanie każdej epidemii, ale w dzisiejszych czasach stan izolacji społecznej nie może trwać w nieskończoność, zwłaszcza mając na uwadze dostęp do placówek ochrony zdrowia. Wykonywanie możliwie największej ilości wysokiej jakości testów pozwala na szybkie wykrywanie ognisk koronawirusa i „gaszenie” ich, zanim rozprzestrzenią się na większą grupę osób. Dlatego ZAPRASZAMY … Czytaj dalej PEŁNA DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

Skip to content