Konkurs ofert na stanowisko: Koordynatora Oddziału Szpitalnego Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

DYREKTORSPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE UL.NIEPODLEGŁOSCI 44-48 (75-252) KOSZALINna podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. z dnia 24 lutego 2022 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 633)) ogłasza otwarty konkurs ofert na stanowisko:Koordynatora Oddziału Szpitalnego Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy … Czytaj dalej Konkurs ofert na stanowisko: Koordynatora Oddziału Szpitalnego Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Wstrzymanie wykonywania badań polisomnograficznych

Z dniem 01.07.2022 w SZGiChP wstrzymane jest wykonywanie badań polisomnograficznych. W nawiązaniu do wstrzymanych badań polisomnograficznych spowodowanych ogłoszeniem w roku 2020 stanu pandemii i związanych z tym obostrzeń epidemiologicznych SZGiChP  informujemy, że na chwilę obecną nie ma możliwości lokalowo – sprzętowo – kadrowych pozwalających na reaktywowanie wykonywania przedmiotowego badania. W związku z powyższym: – pacjenci … Czytaj dalej Wstrzymanie wykonywania badań polisomnograficznych

Informacja dotycząca sprawowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Od dnia 10 stycznia 2022 roku usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla dorosłych pacjentów są świadczone na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, przy ul. Chałubińskiego 7, w budynku, w którym działają Poradnie Specjalistyczne.  TELEFONY DOSTĘPNE PO GODZINIE 18.00 TO: – Rejestracja 94/ 34 88 982 – Gabinet pielęgniarek 94/ 34 88 270 – … Czytaj dalej Informacja dotycząca sprawowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

JEDNORAZOWE WYNAGRODZENIA DLA PERSONELU SZPITALA W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI PRACY, NARAŻENIEM NA ZACHOROWANIE NA COVID-19 – DODATEK SPECJALNY.

Działanie: RPZP.07.07.00 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Cel projektu: Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie: 149 999,50 zł. Wkład UE: 127 499,57 zł. Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób  Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48,75-252 Koszalin aktualnie poszukuje osoby na stanowisko : Specjalisty ds. zamówień publicznych Miejsce pracy : Koszalin Poszukujemy osoby, która posiada: preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracja publiczna i/lub ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie „Zamówień Publicznych” doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne co najmniej 3 … Czytaj dalej Specjalista ds. zamówień publicznych

PEŁNA DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

Ograniczanie kontaktów to najlepszy sposób na zatrzymanie każdej epidemii, ale w dzisiejszych czasach stan izolacji społecznej nie może trwać w nieskończoność, zwłaszcza mając na uwadze dostęp do placówek ochrony zdrowia. Wykonywanie możliwie największej ilości wysokiej jakości testów pozwala na szybkie wykrywanie ognisk koronawirusa i „gaszenie” ich, zanim rozprzestrzenią się na większą grupę osób. Dlatego ZAPRASZAMY … Czytaj dalej PEŁNA DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

Zakup sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dedykowanych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz jej skutków.

Działanie: RPZP.07.07.00. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Cel projektu: Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.Dofinansowanie 4 497 829,58 zł.Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Informacja dla pacjentów

Komunikat NFZ z dnia 27.04.2021 r.: „Ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej, dotychczasowe zalecenie ograniczenia udzielania świadczeń planowych, wydane w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji COViD-19 oraz potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia, NFZ zaleca wznowienie udzielania świadczeń planowych od dnia 4 maja 2021 r.”

Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19

  INFORMUJEMY, ŻE  „ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM MONITOROWANIA I PREWENCJI EPIDEMII CORONAVIRUSA SARS-COV-2 I CHOROBY COVID-19” ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. Po zakończeniu procesu badawczego po konsultacji z koordynatorem projektu – Dr hab. n. med. Prof. PUM Miłoszem Parczewskim podamy do wiadomości wyniki przeprowadzonych badań.       

Skip to content