Zakup sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dedykowanych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz jej skutków.

Działanie: RPZP.07.07.00. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Cel projektu: Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.Dofinansowanie 4 497 829,58 zł.Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19

  Informujemy, że z powodu braku miejsc nie ma już możliwości, aby zarejestrować się do „Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19” . UWAGA !!!     W PROGRAMIE MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO RAZ !!! OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE PO RAZ DRUGI –               NIE BĘDĄ REJESTROWANE !!!   … Czytaj dalej Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19

Skip to content