Aktualności

PEŁNA DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

Ograniczanie kontaktów to najlepszy sposób na zatrzymanie każdej epidemii, ale w dzisiejszych czasach stan izolacji społecznej nie może trwać w nieskończoność, zwłaszcza mając na uwadze dostęp do placówek ochrony zdrowia. Wykonywanie możliwie największej ilości wysokiej jakości testów pozwala na szybkie wykrywanie ognisk koronawirusa i „gaszenie” ich, zanim rozprzestrzenią się na większą grupę osób. Dlatego ZAPRASZAMY do skorzystania z możliwości wykonania ...
Czytaj Dalej

Informacja dla pacjentów

Komunikat NFZ z dnia 27.04.2021 r.: "Ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej, dotychczasowe zalecenie ograniczenia udzielania świadczeń planowych, wydane w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji COViD-19 oraz potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia, NFZ zaleca wznowienie udzielania świadczeń planowych od dnia 4 maja 2021 r.” ...
Czytaj Dalej

Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19

  INFORMUJEMY, ŻE  „ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM MONITOROWANIA I PREWENCJI EPIDEMII CORONAVIRUSA SARS-COV-2 I CHOROBY COVID-19” ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.Po zakończeniu procesu badawczego po konsultacji z koordynatorem projektu - Dr hab. n. med. Prof. PUM Miłoszem Parczewskim podamy do wiadomości wyniki przeprowadzonych badań.        ...
Czytaj Dalej

Otwarcie „Linii Covidowej” w naszym szpitalu

30.07.2020 Otwarcie "Linii Covidowej" w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie z Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Tomasz Czuczak Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala. Pracownia genetyczna wykonywać będzie testy genetyczne pod kątem koronawirusa. Inwestycja została zrealizowana ze środków unijnych z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego, środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego oraz środków z Budżetu Państwa ...
Czytaj Dalej

Będziemy wykonywać testy genetyczne na COVID-19

Pracownicy ochrony zdrowia odgrywają na całym świecie kluczową rolę w walce z pandemią koronawirusa. Jednocześnie stanowią grupę podwyższonego ryzyka zachorowania na Covid-19, równorzędną grupę pod względem ryzyka zachorowania stanowią pacjenci hospitalizowani w szpitalach; szczególnie pacjenci z chorobami układu oddechowego oraz osoby starsze. – Mimo, iż od początku wystąpienia epidemii wdrożyliśmy wszelkie możliwe rozwiązania organizacyjno – materialne, problematyka bezpieczeństwa epidemiologicznego stanowiła ...
Czytaj Dalej

Podziękowania

Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność i złożyć podziękowania na ręce Tych Wszystkich Pań, które reprezentując swoje organizacje społeczne wsparły i nadal wspierają nasz Szpital w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa.Dziś mieliśmy przyjemność być obdarowani oraz gościć na dziedzińcu naszego Szpitala przedstawicielki organizacji społecznych, którym dobro, bezpieczeństwo i zdrowie leży szczególnie na sercu. Panie obdarowały nas bonami finansowymi przeznaczonymi na zakup ...
Czytaj Dalej

Podziękowania dla darczyńców

Serdeczne Podziękowaniadla Darczyńców naszego SzpitalaOstatnie dni i tygodnie stanu pandemii to wyjątkowo trudny czas dla całego społeczeństwa, a w szczególności dla placówek medycznych. Paradoksalnie efektem ubocznym tego stanu stały się znaczące problemy z zaopatrzeniem szpitali i placówek medycznych m.in. w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekcyjne. Jest nam niezmiernie miło zauważyć, że Szpital nasz ma dookoła wrażliwych, oddanych i spieszących z ...
Czytaj Dalej

Komunikat COVID- 19

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną - od dnia 31.03.2020 r. /do odwołania/ zmianie ulega tryb przyjmowania dokumentów związanych z przyjęciem pacjenta do ZPO, którego dotychczasowy sposób postępowania określony jest w zakładce: szpital, ZPO/.Od dnia 31.03.2020 r. komplet dokumentów dotyczących przyjęcia pacjenta do ZPO przyjmowany będzie wyłącznie drogą pocztową.Na kopercie należy umieścić dopisek DOKUMENTY DOT. PRZYJĘCIA DO ZPO ...
Czytaj Dalej

KOMUNIKAT COVID-19

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występujeKORONAWIRUSi zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologicznątel.94 3424085 / 694 493 771lubw przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddziałtel. 94 348 83 76 / 94 348 84 58INFOLINIA NFZ ...
Czytaj Dalej

KOMUNIKAT COVID-19

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem - COVID-19. Pacjencie, jeżeli podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem lub przyjechałeś niedawno z zagranicy lub miałeś bliski kontakt z takimi osobami –- nie zgłaszaj się do lekarza osobiście, tylko dzwoń do SANEPIDU – tel. 94 342-40-85 ZALECA SIĘ KORZYSTANIEZ TELEPORADY LEKARSKIEJ/Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA TELERECEPTY/Rejestracja 94 340 95 47 / 570 770 376 ...
Czytaj Dalej

Komunikat COVID-19 !!!

Dyrekcja SZGiChP w Koszalinie informuje, że od dnia 06.03.2020 r.na Oddziałach szpitalnych i w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin - do odwołania(art. 5 ustawy z dn. 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) ...
Czytaj Dalej

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin poszukuje osoby na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w oparciu o umowę o pracę.Wymagania:- uprawnienia Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,- dobra znajomość przepisów z zakresu bhp i prawa pracy;- doświadczenie w pracy w SZJ ISO;- uprawnienia do przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych ...
Czytaj Dalej

Akcja „Mama na rowerze”

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność przeprowadzić badania spirometryczne i pomiary ciśnienia wśród uczestników przedsięwzięcia „Mama na rowerze”. Organizatorem tej imprezy jest Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie. I od kilku lat wspieramy Organizatora w jego staraniach o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze.Wiele osób skorzystało i tym razem zarówno z badań jak też z porad dotyczących ...
Czytaj Dalej

16 Europejskie Festiwal Filmowy „Integracja Ja i Ty” 2019

W dniach 4 i 5 września przyjęliśmy zaproszenie od Dyrekcji Artystycznej w osobach  Pani  Barbary Bielińskiej - Jaroszyk i Pana Dariusza Pawlikowskiego do udziału w ważnym wydarzeniu artystycznym, jakim jest w naszym mieście Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”.  Festiwal jest przedsięwzięciem kulturalnym, ale ma silny wydźwięk społeczny, bowiem podejmuje zagadnienia ważne dla środowiska osób niepełnosprawnych i procesu integracji ...
Czytaj Dalej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Badanie powinno spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i norm badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Warunki przeprowadzenia badania: 1. Miejsce: Siedziba SZGiChP ...
Czytaj Dalej

Inwestycje w bezpieczeństwo pacjentów. SZGiChP w Koszalinie rozbudowuje się.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozbuduje się. Z potężnym zastrzykiem eurofunduszy powstanie Centrum Opieki Długoterminowej. Wygoda, komfort i nowoczesność - to będzie charakteryzowało nowy szpitalny obiekt w regionie, z którego pacjenci powinni skorzystać w 2022 roku. O przedsięwzięciu opowiedzą w czwartek, 11 lipca 2019 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz dyrektor placówki Robert Szank. Podczas ...
Czytaj Dalej

Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej SIM_CHALLENGE 2019

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc będąc partnerem w Projekcie „goNurse - program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - miał przyjemność uczestniczyć w dniach 4 - 5 ...
Czytaj Dalej

OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Puc w Koszalinie w roku 1998.Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 11.04.2019 r. w Sekretariacie SZGiChP ...
Czytaj Dalej

NOWOCZESNY SPRZĘT W SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE

W ostatnich dniach listopada 2018 r. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie wzbogacił swe możliwości diagnostyczne o ERGOSPIROMETR. Zakup ergospirometru sfinansowano dotacją otrzymaną w ramach pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy Miasta Koszalin. Zakupiony sprzęt to wysokiej klasy systemem do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia. Podczas testu monitorowana jest praca układu krążeniowo - oddechowego i na tej podstawie ...
Czytaj Dalej

Biała sobota

W związku z realizacją zadań promocji zdrowia w zakresie chorób układu oddechowego, w tym chorób odtytoniowych - Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, jest organizatorem „BIAŁEJ SOBOTY”.22.09.2018 r. w godzinach 9.00 - 12.00zapraszamy wszystkich chętnych do wykonaniaBEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH.W ramach „Białej Soboty” istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji u lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii. Statystyki wskazują, że na ...
Czytaj Dalej
Skip to content