Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Badanie powinno spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i norm badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Warunki przeprowadzenia badania: 1. Miejsce: Siedziba SZGiChP ...
Czytaj Dalej

Inwestycje w bezpieczeństwo pacjentów. SZGiChP w Koszalinie rozbudowuje się.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozbuduje się. Z potężnym zastrzykiem eurofunduszy powstanie Centrum Opieki Długoterminowej. Wygoda, komfort i nowoczesność - to będzie charakteryzowało nowy szpitalny obiekt w regionie, z którego pacjenci powinni skorzystać w 2022 roku. O przedsięwzięciu opowiedzą w czwartek, 11 lipca 2019 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz dyrektor placówki Robert Szank. Podczas ...
Czytaj Dalej

Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej SIM_CHALLENGE 2019

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc będąc partnerem w Projekcie „goNurse - program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - miał przyjemność uczestniczyć w dniach 4 - 5 ...
Czytaj Dalej

OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Puc w Koszalinie w roku 1998.Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 11.04.2019 r. w Sekretariacie SZGiChP ...
Czytaj Dalej

NOWOCZESNY SPRZĘT W SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE

W ostatnich dniach listopada 2018 r. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie wzbogacił swe możliwości diagnostyczne o ERGOSPIROMETR. Zakup ergospirometru sfinansowano dotacją otrzymaną w ramach pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy Miasta Koszalin. Zakupiony sprzęt to wysokiej klasy systemem do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia. Podczas testu monitorowana jest praca układu krążeniowo - oddechowego i na tej podstawie ...
Czytaj Dalej

Biała sobota

W związku z realizacją zadań promocji zdrowia w zakresie chorób układu oddechowego, w tym chorób odtytoniowych - Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, jest organizatorem „BIAŁEJ SOBOTY”.22.09.2018 r. w godzinach 9.00 - 12.00zapraszamy wszystkich chętnych do wykonaniaBEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH.W ramach „Białej Soboty” istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji u lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii. Statystyki wskazują, że na ...
Czytaj Dalej

Mukowiscydoza 2018

Mamy przyjemność poinformować, że wraz z Fundacją MATIO, organizującą po raz siedemnasty w dniach 26 lutego - 4 marca 2018 r. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ MUKOWISCYDOZY - w tym roku pod hasłem #NIEWIDACPRAWDA Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc przystępuje wzorem lat ubiegłych do tej kampanii społecznej. W ramach XVII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA MUKOWISCYDOZY- DR MIROSŁAWA KOWALSKA udzielać będzie osobom zainteresowanym konsultacji telefonicznych ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 ,75-252 Koszalin na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej t.j. z dnia 8 września 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie , w pracowni RTG ...
Czytaj Dalej

RELACJA Z DNI SPIROMETRII 2017 W SZGICHP W KOSZALINIE

RELACJA Z DNI SPIROMETRII 2017 W SZGICHP W KOSZALINIE Ogólnopolska akcja spirometryczna DNI SPIROMETRII 2017 odbywała się w ramach europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE. Hasłem przewodnim Dni spirometrii w roku 2017 jest myśl: BREATHE CLEAN AIR - ODDYCHAJ CZYSTYM POWIETRZEM. Bezpłatne badania spirometryczne odbyły się w całej Polsce w dniach 25 - 30 września. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób ...
Czytaj Dalej

Zmiany na lepsze

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc (SZGiCHP) w Koszalinie w najbliższych dniach przystąpi do kompleksowej przebudowy i modernizacji dziedzińca wewnętrznego szpitala. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.Zmiany te przyczynią się nie tylko do poprawy estetyki i komfortu placu szpitalnego, ale przede wszystkim do poprawy funkcjonalności poprzez m. in. równomierne obniżenie całej powierzchni dziedzińca, stworzenie podjazdu dla karetek ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenie Koordynatora Oddziału Szpitalnego

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44 -48 , 75-252 Koszalin na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r poz.1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t .j. Dz. U. z 2016r poz.1793).Ogłasza konkurs ofert na stanowisko :Koordynatora Oddziału ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie: Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko:Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc I Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach ...
Czytaj Dalej

Smakolizery dla naszego szpitala

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się na pozór niepozorne, ale bardzo pomocne narzędzie diagnostyczne. Służy ono do pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. W dniu 16 maja bieżącego roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło się przekazanie 19 sztuk tych urządzeń. Sprzęt ten zakupiony został w ramach prowadzonych przez Powiat Koszaliński badań profilaktycznych w zakończonym Projekcie pn. "Zwalczamy ...
Czytaj Dalej

Plebiscyt Hipokrates 2017

Dnia 11 maja 2017 r. zostały uroczyście ogłoszone wyniki plebiscytu Hipokrates. Obecna ósma już edycja plebiscytu przyniosła naszej firmie kolejny raz satysfakcję i powód do dumy. Obserwowaliśmy z zainteresowaniem publikowane na bieżąco wyniki głosowań w poszczególnych kategoriach i mieliśmy oczywiście swoje sympatie w wielu kategoriach. Ponieważ osoby reprezentujące Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc od czterech lat były laureatami statuetek, ...
Czytaj Dalej

Wysoka jakość w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w dniu 26 kwietnia 2017 r. dołączył do grona laureatów III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej uzyskując Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Godło to przyznawane jest podmiotom wyróżniającym się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania, troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami. Ponadto Dyrektor Robert Szank ...
Czytaj Dalej

Program profilaktyki nowotworowej

Mamy przyjemność poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w Powiecie Koszalińskim”. Przystąpienie przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie do ogłoszonego przez powiat koszaliński przetargu na wykonanie badań profilaktycznych oraz usług towarzyszących w ramach projektu pn.: „Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w Powiecie Koszalińskim”, stanowiło dla nas naturalną potrzebę podjęcia działań ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul.Niepodległości44-48, 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r  poz.1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych   ze środków publicznych (t .j. Dz. U. z 2016r poz.1793).Ogłasza konkurs ofert na stanowisko :Koordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc ...
Czytaj Dalej

Mukowiscydoza

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc informuje, iż po raz kolejny przyłącza się do organizowanej przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO” kampanii społecznej: OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ MUKOWISCYDOZY. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „MUKOWISCYDOZA - NIEWIDOCZNA CHOROBA”.W ramach XVI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA MUKOWISCYDOZY- DR MIROSŁAWA KOWALSKA udzielać będzie osobom zainteresowanym konsultacji telefonicznych w dniu 4 MARCA 2017R. W GODZINACH 9.00 - ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 , 75-252 Koszalin na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618, z późn.zm.).Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:1/Całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w oddziałach szpitalnych: gruźlicy i chorób płuc I i gruźlicy i chorób płuc ...
Czytaj Dalej
Skip to content