Komunikat COVID- 19

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną – od dnia 31.03.2020 r. /do odwołania/ zmianie ulega tryb przyjmowania dokumentów związanych z przyjęciem pacjenta do ZPO, którego dotychczasowy sposób postępowania określony jest w zakładce: szpital, ZPO/.
Od dnia 31.03.2020 r. komplet dokumentów dotyczących przyjęcia pacjenta do ZPO przyjmowany będzie wyłącznie drogą pocztową.
Na kopercie należy umieścić dopisek DOKUMENTY DOT. PRZYJĘCIA DO ZPO.

Skip to content