Poradnia Medycyny Pracy

Podstawowym zadaniem Poradni Medycyny Pracy jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze stanowiskiem pracy i sposobem jej wykonania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

lek. med. Piotr Wojcieszek
przyjmuje:
Piątki od godz. 7:30 do 8:30

lek. med. Grażyna Mrozińska
przyjmuje:

Poniedziałki od godz. 7:30 do 8:00
Wtorki od godz. 7:30 do 8:00
Środy od godz. 7:30 do 8:00
czwartki od godz. 8:00 do 10:00

pielęgniarka: Małgorzata Wasilewska
pracuje:
poniedziałek – piątek     7.00 – 14.35

UWAGA: obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna

Rejestracja telefoniczna /w godzinach pracy pielęgniarki/ – 94 34 09 543 lub rejestracja osobista
– wejście „C”, gabinet nr 41.       

DO PORADNI PROWADZI WEJŚCIE C
AWejście
BWejście
CWejście
DWejście
EWejście
Wejście do izby przyjęći

Zadania poradni medycyny pracy reguluje Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o służbie medycyny pracy:

  • badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne
  • ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki ze względu na stan zdrowia
  • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych
  • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup ryzyka
  • uczestnictwo w komisjach bhp

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest posiadanie :

  • skierowania wystawionego przez zakład pracy
  • skierowania wystawionego przez placówkę dydaktyczną

Oferta na świadczenie usług medycznych Poradni Medycyny Pracy przy SZGiChP w Koszalinie

Pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z ofertą wykonywanych przez naszą placówkę profilaktycznych badań lekarskich – zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. Jednostka nasza wpisuje się w sferę ochrony zdrowia terenu miasta i okolic Koszalina  z ponad 40-sto letnią tradycją. Stąd też wysoka rozpoznawalność logo naszej firmy wśród mieszkańców i potencjalnych klientów. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc posiada doskonale przygotowaną i wyposażoną bazę lokalową i sprzętową oraz świadczącą wysokiej klasy usługi kadrę medyczną. Zatrudnieni u nas Lekarze oraz Pielęgniarka posiadają pełne uprawnienia w zakresie Medycyny Pracy. Są to specjaliści, biorący czynny udział w szkoleniach organizowanych w tym zakresie zarówno przez jednostki im nadrzędne jak też i konferencję  o zasięgu ogólnopolskim permanentne podnoszenie kwalifikacji i dbałość o aktualizację stanowi jedną z podstawowych zasad. Ponadto współpracujący z nami Lekarze przedstawiają szeroki zakres specjalizacji pozwalających spełnić szczególne wymagania klientów. Posiadane zasoby lokalowo – sprzętowe podlegają bieżącej analizie i w razie potrzeby otrzymują w budżecie firmy miano priorytetu. Swoim Klientom zapewniamy pełen zakres świadczeń zarówno w sferze diagnostyki laboratoryjnej jak i obrazowej udzielanych na miejscu. Jednakże w razie potrzeby wyrażonej przez Klientajesteśmy w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom / po wcześniejszych uzgodnieniach związanych ze spełnieniem warunków ustawowych / zapewniając możliwość dojazdu do Klienta i wykonania zleconej usługi na miejscu, w siedzibie Zleceniodawcy. Pragnę nadmienić, iż jako jedyna jednostka ochrony zdrowia na naszymterenie jesteśmy w posiadaniu Certyfikatu ISO 9001-2008  w zakresie świadczenia usług Poradni Medycyny Pracy. Skuteczne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w naszej jednostce wpłynęło też w pewien sposób na usprawnienie organizacji pracy z czego bezpośrednie korzyści czerpie nasz Klient. Ze względu na posiadanie Certyfikatu dajemy Państwu gwarancję bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu do ewentualnych roszczeń pracowniczych – co stanowi wyjątek na obecnym rynku medycznym w zakresie świadczeń Medycyny Pracy. Przedstawiając Państwu naszą ofertę pozostajemy w nadziei na wnikliwe zapoznanie się i rozpatrzenie naszych propozycji oraz potencjalną, długofalową współpracę.

Skip to content