ODDZIAŁ II

Oddział Pulmonologii z pododdziałem chemioterapii – 36 łóżek

Charakterystyka oddziału:
Oddział realizuje świadczenia medyczne w oparciu o umowę z NFZ w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób nowotworowych układu oddechowego. Świadczenia udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób płuc, chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej i torakochirurgii. Diagnostykę i badania wykonuje się z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ultrasonograficznej, endoskopowej i radiologicznej układu oddechowego.

 • Koordynator:
  lek. med. Anna Sroka
 • Z-ca Koordynatora:
  lek. med. Joanna Borucka
 • Lekarze:
  lek. med. Agnieszka Engel
  lek. med. Dorota Stręk – Śliwińska
 • Gabinet lekarski:
  tel.: 94 34 06 375
 • Pielęgniarka oddziałowa: 
  Helena Stępniak, p.o.
 • Dyżurka pielęgniarek:
  tel.: 94 34 09 548
Koordynator lek . med. Anna Sroka
Pielęgniarka oddziałowa: Helena Stępniak

***
Jeżeli masz skierowanie do szpitala – zadzwoń:
Oddział II – tel. 94 34 09 548

ODWIEDZINY PACJENTÓW

 ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE

WYŁĄCZNIE W GODZ. 14.00 – 17.00

Skip to content