PRACOWNIA RTG

Pracownia wykonuje szeroki zakres zdjęć m.in.: klatki piersiowej,  zatok, zdjęcia kostne.

Realizując art. 32 c. pkt 2 Ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2019.1792 tj. z dnia 2019.09.20), podaje się do wiadomości poniższy komunikat: Informujemy, że w ciągu 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Zdjęcie wykonywane są na aparatach rtg cyfrowych FUJI FILM FDR SMART X oraz SIEMENS MULTIX Pro

Pracownia diagnostyki obrazowej świadczy usługi dla:

– pacjentów oddziałów szpitalnych,
– pacjentów poradni przyszpitalnych,
– pacjentów innych świadczeniodawców na podstawie ważnego skierowania lekarskiego,
– pacjentów prywatnych na podstawie ważnego skierowania lekarskiego.

Kierownik:
lek. med. Joanna Staniewicz – specjalista diagnostyki obrazowej

Joanna Wojtowicz-Szczygieł – koordynator techników elektroradiologii

Starsi technicy elektroradiologii:
Ewa Młynarczyk
Ilona Nowak
Bożena Piernicka
Rejestracja, wykonywanie zdjęć oraz odbiór wyników badań:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK W GODZ.: 7.30 – 16.30

Rejestracja RTG, TK oraz odbiór wyników: 94 34 06 379

Badania rtg wykonywane są jedynie na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania lekarskiego

DO PRACOWNI RTG PROWADZI WEJŚCIE B
AWejście
BWejście
CWejście
DWejście
EWejście
Wejście do izby przyjęći

Skip to content