Praca

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SZGICHP w Koszalinie w zakresie: 1/ udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub geriatrii, neurologii i psychiatrii; 2/ udzielania świadczeń w zakresie usług psychologicznych i logopedycznych.

DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE UL.NIEPODLEGŁOŚCI 44-48 (75-252) KOSZALINna podstawie art.27 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. z dnia24 lutego 2022r. (Dz. U. z 2022 r.poz.633)) ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SZGICHP w Koszalinie w zakresie: 1/ udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w poradniach gruźlicy i chorób płuc Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, Białogardzie, Sławnie, Świdwinie, w poradni onkologicznej ,w zakresie udzielania konsultacji torakochirurgicznych w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz w poradni Medycyny Pracy Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE UL.NIEPODLEGŁOSCI 44-48 (75-252) KOSZALINna podstawie art.27 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. z dnia24 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 633)) ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w poradniach gruźlicy i chorób płuc Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1/ Całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w oddziałach szpitalnych: gruźlicy i chorób płuc I i gruźlicy i chorób płuc II z pododdziałem chemioterapii oraz izby przyjęć. 2/ Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii-chemioterapii w oddziale szpitalnym gruźlicy i chorób płuc II z pododdziałem chemioterapii.

DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CGHORÓB PŁUC W KOSZALINIE UL.NIEPODLEGŁOSCI 44-48 (75-252) KOSZALINna podstawie art.27 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. z dnia24 lutego 2022r. (Dz. U. z 2022 r.poz.633)) ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:1/ Całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w oddziałach szpitalnych: gruźlicy i chorób płuc Ii ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na stanowisko Koordynatora Oddziału Szpitalnego Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. z dnia24 lutego 2022 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 633)) ogłasza otwarty konkurs ofert na stanowisko:Koordynatora Oddziału Szpitalnego Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność ...
Czytaj Dalej

ZATRUDNIMY LEKARZY Z UKRAINY

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zatrudni lekarzy z Ukrainy, o specjalizacji choroby płuc i choroby wewnętrzne. Ogłoszenie w języku Polskim Оголошення українською мовою ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie usług medycznych w zakresie elektroradiologii wykonywanych w Pracowni Rentgenodiagnostyki przez technika elektroradiologii.

DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE UL.NIEPODLEGŁOŚCI 44-48,75-252 KOSZALIN Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej( t. j. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) ogłasza otwarty konkurs ofertna udzielanie usług medycznych w zakresie elektroradiologii wykonywanych w Pracowni Rentgenodiagnostyki przez technika elektroradiologii. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty ...
Czytaj Dalej

Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48,75-252 Koszalin aktualnie poszukuje osoby na stanowisko : Specjalisty ds. zamówień publicznych Miejsce pracy : Koszalin Poszukujemy osoby, która posiada: preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracja publiczna i/lub ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie „Zamówień Publicznych”doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne co najmniej 3 letnie;dobrą znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień ...
Czytaj Dalej

Lekarz – specjalizacja : choroby płuc, choroby wewnętrzne   

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin zatrudni lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziałach Szpitalnych wraz z Izbą Przyjęć. Miejsce pracy : Koszalin Region: Zachodniopomorski Specjalizacja : Choroby płuc, choroby wewnętrzne Kandydaci: - lekarze prowadzący działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej ...
Czytaj Dalej
Skip to content