Praca

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie o g ł a s z a k o n k u r s na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach ...
Czytaj Dalej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Rentgenodiagnostyki, Tomografii komputerowej oraz USG

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Rentgenodiagnostyki, Tomografii komputerowej oraz USG przyjęto oferty: Pani Joanny Staniewicz - lekarz specjalista w zakresie rentgenodiagnostyki; Pani Katarzyny Pesta - lekarz specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Z lekarzami podpisano umowy cywilno - prawne na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...
Czytaj Dalej

Lekarz – specjalizacja : choroby płuc, choroby wewnętrzne   

Dyrekcja Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48 (75-252) Koszalin zatrudni lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziałach Szpitalnych wraz z Izbą Przyjęć oraz lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w systemie dyżurowym. Miejsce pracy : Koszalin Region: Zachodniopomorski Specjalizacja : Choroby płuc, choroby wewnętrzne Kandydaci: - lekarze prowadzący działalność ...
Czytaj Dalej
Skip to content