Lekarz – specjalizacja : choroby płuc, choroby wewnętrzne   

Dyrekcja Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób  Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48
(75-252) Koszalin

zatrudni lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziałach Szpitalnych wraz z Izbą Przyjęć oraz lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w systemie dyżurowym.

Miejsce pracy : Koszalin

Region: Zachodniopomorski

Specjalizacja : Choroby płuc, choroby wewnętrzne


Kandydaci:

– lekarze prowadzący działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki  lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w specjalności: pulmonologii lub chorób wewnętrznych lub  lekarze rezydenci w dziedzinie chorób płuc lub chorób wewnętrznych.


Oferujemy:

– pracę w oparciu o  kontrakt lekarski;

– atrakcyjne wynagrodzenie;

– możliwość  doskonalenia swoich umiejętności i poszerzenia kompetencji;

Kontakt: Dział Kadr tel. 943406748, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail kadry@szgichp.med.pl


Zapraszamy do składania aplikacji.


Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.

Skip to content