Lekarz – specjalizacja : choroby płuc, choroby wewnętrzne   

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób  Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin zatrudni lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziałach Szpitalnych wraz z Izbą Przyjęć.

Miejsce pracy : Koszalin
Region: Zachodniopomorski
Specjalizacja : Choroby płuc, choroby wewnętrzne     

Kandydaci:
– lekarze prowadzący działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki  lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w specjalności: pulmonologii lub chorób wewnętrznych lub lekarze chcący podjąć specjalizację w zakresie chorób płuc lub lekarze będący w trakcie specjalizacji
w zakresie chorób płuc. 

Oferujemy:

– pracę w oparciu o  kontrakt lekarski
– atrakcyjne wynagrodzenie
– możliwość  doskonalenia swoich umiejętności i poszerzenia kompetencji;

Kontakt: Dział Kadr tel. 943406748, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail kadry@szgichp.med.pl

Zapraszamy do składania aplikacji.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.

Skip to content