Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19

 

INFORMUJEMY, ŻE  „ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM MONITOROWANIA I PREWENCJI EPIDEMII CORONAVIRUSA SARS-COV-2 I CHOROBY COVID-19” ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

Po zakończeniu procesu badawczego po konsultacji z koordynatorem projektu –
Dr hab. n. med. Prof. PUM Miłoszem Parczewskim podamy do wiadomości wyniki przeprowadzonych badań.
  

 

 

Skip to content