Inwestycje w bezpieczeństwo pacjentów. SZGiChP w Koszalinie rozbudowuje się.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozbuduje się. Z potężnym zastrzykiem eurofunduszy powstanie Centrum Opieki Długoterminowej. Wygoda, komfort i nowoczesność – to będzie charakteryzowało nowy szpitalny obiekt w regionie, z którego pacjenci powinni skorzystać  w 2022 roku. O przedsięwzięciu opowiedzą w czwartek, 11 lipca 2019 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz dyrektor placówki Robert Szank. Podczas spotkania podpisana zostanie także umowa obejmująca unijne dofinansowanie inwestycji.

Centrum Opieki Długoterminowej będzie nowoczesnym dwupiętrowym obiektem w strukturach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Pierwsza kondygnacja pomieści izbę przyjęć na oddział łóżkowy, dział rehabilitacji z salami do kinezyterapii, gabinetami terapii grupowej i indywidualnej, gabinetami specjalistycznymi oraz zapleczem z funkcjami technicznymi i technologicznymi. Na drugiej kondygnacji umiejscowiony zostanie 47 – łóżkowy oddział z pokojami trzyosobowymi ze wspólnymi węzłami sanitarnymi, a także gabinetami lekarskimi, zabiegowymi i socjalnymi. W obiekcie, do którego z istniejącego kompleksu szpitalnego poprowadzi na wysokości drugiego piętra łącznik, wyposażony zostanie w dwie windy. To praktyczne rozwiązanie pozwoli z kolei na korzystanie przez pacjentów oddziału z diagnostyki i konsultacji z dziedziny innych specjalności medycznych bez potrzeby transportu na zewnątrz budynku. Wejście do nowego Centrum znajdować się będzie od ulicy Dąbrowskiego, gdzie dodatkowo przewidziano miejsca parkingowe.
Koszaliński SZGiChP planuje rozpocząć inwestycję pod koniec grudnia 2019 roku. Ma ona potrwać do września 2022 roku. Koszt całkowity przedsięwzięcia oszacowano na prawie 14,2 mln zł. Prawie 12,7 mln zł stanowi unijne wsparcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pozostałą część kwoty uzupełnią środki budżetu państwa, dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz wkład własny szpitala. 

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”.

Skip to content