Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej SIM_CHALLENGE 2019

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc będąc partnerem w Projekcie „goNurse – program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych – miał przyjemność uczestniczyć w dniach 4 – 5 czerwca 2019 r. w Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej SIM_CHALLENGE 2019.
W zawodach udział brały trzyosobowe drużyny składające się ze studentów kierunku pielęgniarstwo z ośmiu renomowanych uczelni z całej Polski. Finały wyłoniły zwycięzców, wśród których II miejsce zajęli studenci 1 roku pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie w składzie: Natalia Kapłon, Kinga Kucharska i Krzysztof Kołodziejak. Serdecznie gratulujemy dostrzegając, iż nasi młodzi studenci dzielnie walczyli z wiedzą i doświadczeniem studentów trzeciego roku, co samo w sobie stanowi ogromne wyzwanie.

Skip to content