16 Europejskie Festiwal Filmowy „Integracja Ja i Ty” 2019

W dniach 4 i 5 września przyjęliśmy zaproszenie od Dyrekcji Artystycznej w osobach  Pani  Barbary Bielińskiej – Jaroszyk i Pana Dariusza Pawlikowskiego do udziału w ważnym wydarzeniu artystycznym, jakim jest w naszym mieście Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”.  Festiwal jest przedsięwzięciem kulturalnym, ale ma silny wydźwięk społeczny, bowiem podejmuje zagadnienia ważne dla środowiska osób niepełnosprawnych i procesu integracji. Ponieważ przedsięwzięciu temu towarzyszą wydarzenia wspierające, mieliśmy okazję odegrać tu ważną rolę. Wykonanie badań czynnościowych wymaga zawsze współpracy obu stron. Panie wykonujące badania spirometryczne i badania smokolizerem wykazały się jak zwykle wysokim profesjonalizmem i z ogromną empatią i cierpliwością przeprowadzając badania wszystkim chętnym uczestnikom Festiwalu.
Prezentowane filmy dotykały tematyki niepełnosprawności, były też tworzone przez osoby z niepełnosprawnością. Od lat najważniejsze przesłanie, które wybrzmiewa z prezentowanych obrazów, ale i mnóstwa wydarzeń towarzyszących Integracji, jest szalenie cenne dla nas wszystkich – sprawnych i mniej sprawnych: „życie można zacząć wiele razy”. Uczą tego goście festiwalu, osoby z niepełnosprawnością – artyści, sportowcy, podróżnicy, dziennikarze, designerzy. Każdy z nich pokazuje, jak wielkie pokłady siły i energii w nas drzemią. Dla nas wszystkich była to duża lekcja , którą mogliśmy odrobić dzięki przychylności naszego organu założycielskiego ponieważ było „Zadanie sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”

Skip to content