Wstrzymanie wykonywania badań polisomnograficznych

Z dniem 01.07.2022 w SZGiChP wstrzymane jest wykonywanie badań polisomnograficznych.

W nawiązaniu do wstrzymanych badań polisomnograficznych spowodowanych ogłoszeniem w roku 2020 stanu pandemii i związanych z tym obostrzeń epidemiologicznych SZGiChP  informujemy, że na chwilę obecną nie ma możliwości lokalowo – sprzętowo – kadrowych pozwalających na reaktywowanie wykonywania przedmiotowego badania.

W związku z powyższym:

– pacjenci zapisani do kolejki oczekujących zostaną telefonicznie poinformowani o tym stanie rzeczy,

–  uzyskają informację o możliwości odebrania skierowania (osobiście lub zostanie ono przesłane pocztą),

– pacjent, któremu zwrócono skierowanie ma możliwość zarejestrowania się w innym dowolnie wybranym ośrodku wykonującym tego rodzaju świadczenia medyczne.

Za niedogodności przepraszamy

Skip to content