CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W SUBREGIONIE PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE.

CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W SUBREGIONIE PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE

Działanie: RPZP.09.01.00 Infrastruktura Zdrowia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 27 019 391,35 zł.

Dofinansowanie: 23 699 812,59 zł.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 21 362 017,97 zł.

Budżet Państwa: 2 337 794,62 zł.

Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.


Skip to content