Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.31 z późn. zm.) informuje o zawarciu Umowy o Partnerstwie w sprawie realizacji Projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE” na podstawie … Czytaj dalej Zachodniopomorskie e-Zdrowie

CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W SUBREGIONIE PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE.

Centrum Opieki Długoterminowej w Koszalinie jest budynkiem dwu kondygnacyjnym (parter, piętro, łącznik) bez podpiwniczenia, usługowym szpitalnym, przeznaczonym do opieki nad osobami przewlekle chorymi, których stan uniemożliwia samodzielne egzystowanie, ale przy odpowiednim leczeniu, rehabilitacji, terapii i wsparciu mają szansę na powrót do normalnego funkcjonowania i swoich domów. W budynku zlokalizowano na: parterze poza hallem wejściowym z … Czytaj dalej CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W SUBREGIONIE PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE.

JEDNORAZOWE WYNAGRODZENIA DLA PERSONELU SZPITALA W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI PRACY, NARAŻENIEM NA ZACHOROWANIE NA COVID-19 – DODATEK SPECJALNY.

Działanie: RPZP.07.07.00 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Cel projektu: Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie: 149 999,50 zł. Wkład UE: 127 499,57 zł. Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Zakup sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dedykowanych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz jej skutków.

Działanie: RPZP.07.07.00. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Cel projektu: Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.Dofinansowanie 4 497 829,58 zł.Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Informacja o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie informuje o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.”Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie).Całkowita wartość projektu … Czytaj dalej Informacja o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”

„goNURSE”

„goNURSE – program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej”Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Łączne dofinansowanie (wartość projektu): 2 532 567,72 złw tym dofinansowanie z UE: 2 134 448,07 zł Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie przy współpracy ze Specjalistycznym Zespołem … Czytaj dalej „goNURSE”

Skip to content