JEDNORAZOWE WYNAGRODZENIA DLA PERSONELU SZPITALA W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI PRACY, NARAŻENIEM NA ZACHOROWANIE NA COVID-19 – DODATEK SPECJALNY.

Działanie: RPZP.07.07.00 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Cel projektu: Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie: 149 999,50 zł.

Wkład UE: 127 499,57 zł.

Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Skip to content