Informacja dotycząca sprawowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Od dnia 10 stycznia 2022 roku usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla dorosłych pacjentów są świadczone na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, przy ul. Chałubińskiego 7, w budynku, w którym działają Poradnie Specjalistyczne.

 TELEFONY DOSTĘPNE PO GODZINIE 18.00 TO:

– Rejestracja 94/ 34 88 982

– Gabinet pielęgniarek 94/ 34 88 270

– Gabinet lekarski 94/ 34 88 490

Przypominamy, że świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia Szpital Wojewódzki w Koszalinie również realizuje przy ul. Chałubińskiego 7, w Pawilonie Dziecięcym.

 

KIEDY SKORZYSTAĆ Z POMOCY NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, A KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ DO SOR?

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA:

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w każdej przychodni, która udziela takiej pomocy (w całej Polsce), może wezwać lekarza lub pielęgniarkę do domu (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy) albo skonsultować się z lekarzem przez telefon w przypadku:

– nagłego zachorowania,

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,

może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

– zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),

– infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,

– bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,

– bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,

– biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,

– zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,

– nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,

– zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,

– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR):

W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

 

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

– recepty na stosowane przewlekle leki,

– konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,

– zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY JEST PRZEZNACZONY

DLA PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH POMOCY W STANIE NAGŁYM,

ALE NIE ZASTĘPUJE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ANI LEKARZA PORADNI SPECJALISTYCZNEJ.

 

Na podstawie informacji z NFZ.

Skip to content