Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób  Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48,
75-252 Koszalin aktualnie poszukuje osoby na stanowisko :

Specjalisty ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy : Koszalin

Poszukujemy osoby, która posiada:

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracja publiczna i/lub ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie „Zamówień Publicznych”
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne co najmniej 3 letnie;
 • dobrą znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacją;
 • posiadanie certyfikatów dotyczących szkoleń z zamówień publicznych;
 • umiejętności analityczne;
 • dobra znajomość MS Word i MS Excel;
 • zdolność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku;
 • otwartość na stałe dokształcanie się i zdobywanie wiedzy;
 • sumienność, dokładność oraz odporność na stres;
 • oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Podstawowe zadania, jakie będą należały do zatrudnionej osoby:

 • przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • sprawdzenie pod względem formalnym otrzymanych wniosków o wszczęcie postępowania i ich rejestrację;
 • weryfikacja otrzymanego opisu przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 • prowadzenia korespondencji obejmującej przesyłanie i publikowanie wyjaśnień i zmian
  w SIWZ, odpowiedzi na pytania, oraz rozstrzygnięcia protestów w toczących się postępowaniach;
 • zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi pracy komisji przetargowej;
 • przygotowanie propozycji ewentualnego odrzucenia ofert i wykluczenia wykonawców;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz całości dokumentacji;
 • sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych ;
 • przechowywanie dokumentacji  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy w zespole

Kontakt: Dział Kadr tel.943406748, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@szgichp.med.pl    

Skip to content