„goNURSE”

„goNURSE – program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej”
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Łączne dofinansowanie (wartość projektu): 2 532 567,72 zł
w tym dofinansowanie z UE: 2 134 448,07 zł

Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie przy współpracy ze Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc z Koszalina.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:
– opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ w Koszalinie w zakresie MCSM,
– dostosowanie techniczne budynku PWSZ w Koszalinie na potrzeby wdrożenia MCSM,
– zakup i instalację wyposażenia MCSM,
– szkolenie kadr PWSZ w Koszalinie na potrzeby uruchomienia i funkcjonowania MCSM,
– opracowanie i wdrożenie nowoczesnych e-learningowych materiałów dydaktycznych,
– opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych,
– uruchomienie i działalność MCSM,
– objęcie studentów pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie zajęciami prowadzonymi w oparciu o MCSM.

Planowane efekty:
– zostanie opracowany i wdrożony program rozwojowy na PWSZ,
– 8 pracowników PWSZ w Koszalinie uzyska kwalifikacje do pełnienia funkcji Instruktora Symulacji Medycznej,
– 2 pracowników PWSZ w Koszalinie uzyska kwalifikacje do pełnienia funkcji pracownika technicznego MCSM,
– zostaną opracowane i wdrożone 4 nowoczesne e-learningowe materiały dydaktyczne,
– zostanie opracowanych 50 scenariuszy symulacyjnych,
– 8 pomieszczeń budynku PWSZ w Koszalinie zostanie przystosowanych na potrzeby uruchomienia MCSM, w tym:
– 1 sala egzaminacyjna OSCE (Objective Structured Clinical Examination – obiektywizowany, ustrukturyzowany egzamin kliniczny) wraz z miejscem do analizy zajęć (debriefing),
– 1 sala opieki pielęgniarskiej (wysokiej wierności),
– 1 sterownia – pomieszczenie kontrolne dla sali opieki pielęgniarskiej,
– 1 sala symulacji z zakresu ALS (zaawansowane zabiegi resuscytacyjne),
– 1 sala symulacji z zakresu BLS (podstawowe zabiegi resuscytacyjne),
– 1 sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
– 1 sala ćwiczeń umiejętności technicznych.
– zostanie zrealizowanych 920 godzin zajęć kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie w oparciu o MCSM,
– 172 studentów pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie nabędzie nowe praktyczne kwalifikacje i umiejętności zawodowe w oparciu o zajęcia prowadzone w MCSM,
– 76 osób dzięki wsparciu programu uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Skip to content