RANKING SZPITALI PUBLICZNYCH 2016

 W ostatnich dniach stycznia bieżącego roku Gazeta Prawna opublikowała RANKING SZPITALI PUBLICZNYCH 2016. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w klasyfikacji tej został ulokowany na 27 pozycji wśród 88 jednostek w kategorii szpitali z budżetem poniżej 29 mln zł. Jesteśmy przekonani, że jest to efekt konsekwentnie prowadzonych działań zmierzających do podnoszenia zarówno jakości opieki, jak też prowadzenia racjonalnej polityki finansowej.
    Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest firma Magellan, zaś weryfikacji danych finansowych dokonała spółka Deloitte Polska, które oceniając placówki brały pod uwagę trzy elementy: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamikę kontraktu z NFZ.
    Analiza dowiodła, że małe placówki, takie jak nasza, często działające w niszowych obszarach mogą stanowić przykład efektywnie i racjonalnie zarządzanych podmiotów leczniczych. Natomiast wszystkie wygrane w tej kategorii placówki medyczne, które zarządzają budżetem tej kategorii patrzą jednak w przyszłość i stawiają na rozwój usług dla seniorów rozbudowując Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze i Opiekuńczo – Pielęgnacyjne. Część z nich już zainwestowała w geriatrię mając świadomość, że chociaż na dziś jest to sektor mało dochodowy, lecz demografia nie pozostawia wyboru. W związku z powyższym mocno liczą na to, iż na politykę senioralną pieniądze zarówno
z budżetu krajowego, jak i unijnego za chwilę napłyną.
    Mamy świadomość, że wysoka jakość i sposób zarządzania, dzięki którym zajęliśmy to wysokie 27 miejsce wśród 88 placówek w Rankingu w kategorii szpitali z budżetem poniżej 29 mln zł jest sukcesem osiągniętym również dzięki budowaniu dobrej marki na lokalnym rynku usług medycznych, które to starania są dostrzeganie i doceniane przez naszych pacjentów korzystających zarówno z hospitalizacji, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, jak też ze świadczeń oferowanych przez nasze pracownie diagnostyczne.

Skip to content