Bezpłatne badania spirometryczne

W dniach 14 -19 września 2015r. obchodzimy III Polski Dzień Spirometrii.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie wraz z ponad 200 innymi placówkami ochrony zdrowia w całym kraju w tych dniach zaprasza wszystkich Państwa do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH, które przeprowadzimy  19 września 2015r.
Konferencja poświęcona tegorocznej akcji odbędzie się w Wojskowym Instytucie Medycznym w dniu 14 września 2015r.; zostanie na niej podana m.in. pełna lista placówek, które zgłosiły akces przystąpienia do projektu poświęconego bezpłatnym badaniom spirometrycznym.
Od 2010 r., czyli pierwszego Światowego Dnia Spirometrii, polscy lekarze aktywnie włączają się w rozpoznawanie i leczenie obturacyjnych chorób płuc (astma i POCHP). Są one w Polsce nadal niedostatecznie zdiagnozowane. Pomimo znacznych wysiłków ze strony lekarzy POZ, alergologów i pneumonologów, nadal ponad 50% chorych na astmę zmaga się z nierozpoznana chorobą i aż 80% chorych na POCHP ma duszności i kaszel i niestety nie wie, że u podstawy ich dolegliwości stoi przewlekła obturacyjna choroba płuc POCHP.
Dni spirometrii to nie tylko badania, ale także projekt edukacyjny, niosący przekaz o szkodliwości palenia tytoniu, konsekwencjach nie leczenia POCHP i astmy. To projekt adresowany do wszystkich lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych, którym zależy na zdrowiu Polaków.
Od 5 lat w wybranych miejscach w Polsce, w jednym czasie wykonujemy badania spirometryczne, edukujemy pacjentów i pomagamy postawić odpowiednie rozpoznanie, tym którzy z różnych względów nie mogli lub nie chcieli dotrzeć do swojego lekarza.
Każda osoba zgłaszająca się na badanie proszona jest o wypełnienie ankiety, która jest wynikiem wieloletniej współpracy Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP – dr n. med. Piotra Dąbrowieckiego z ekspertem z Politechniki Warszawskiej – dr inż. Arturem Badydą.

ZAPRASZAMY
19 września 2015r. w godz. 8.30.00 – 11.30
Koszalin, ul. Niepodległości 44-48, wejście „B”

Skip to content