Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie informuje, iż w dniu 18.12.2014r zaakceptował wyniki konkursu ofert, których przedmiotem było udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz w poradniach zamiejscowych w Białogardzie, Świdwinie i Sławnie, w pracowni RTG i USG oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono 18 podmiotów leczniczych prowadzących działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej, z którymi zostaną zawarte umowy cywilno-prawne:
– Wiesława Zawadzka
– Mirosława Dudzicz
– Agnieszka Engel
– Małgorzata Sipak
– Klara Wieczorek-Kowalczyk
– Anna Słowik-Gabryelska
– Agata Obuchowska-Wojtyniak
– Mirosława Kowalska
– Lidia Sławińska
– Henryk Janowski
– Izabela Bohdziewicz
– Piotr Wojcieszek
– Grażyna Mrozińska
– Maria Thomas
– Joanna Staniewicz
– Wacław Przychodzeń
– Magdalena Fesio
– Marek Żmuda

Skip to content