Aktualności

Modernizacja i remont szpitala

Od sierpnia tego roku Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozpoczął prace związane z modernizacją i remontem całego obiektu. Prace zaplanowane są do sierpnia 2013r. W tym czasie mogą wystąpić pewne utrudnienia zarówno w komunikacji jak i związane m.in. z hałasem. Dyrekcja oraz pracownicy liczą na Państwa wyrozumiałość oraz przepraszają za mogące wystąpić utrudnienia.Zakończenie prac planowane jest na ...
Czytaj Dalej

Hipokrates 2012: plebiscyt Czytelników Głosu Koszalińskiego

W pierwszych dniach maja 2012r. odbyło się uroczyste podsumowanie trzeciej edycji plebiscytu, w którym czytelnicy Głosu Koszalińskiego wybierają pracowników ochrony zdrowia, którzy w oczach pacjentów zasługują na szczególne uznanie. Jest nam niezmiernie miło, że najwięcej głosów wśród nominowanych pielęgniarek pacjenci oddali na panią Mariolę Pietkowską. Nie ma lepszej i bardziej szczerej oceny niż opinia człowieka, który bezpośrednio i obiektywnie ocenia ...
Czytaj Dalej

Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania

"Wspólny region - wspólne cele"Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie informuje, że od 2009r realizuje projekt pn. "Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania"w ramach programu INTERREG IV A finansowany ze środków unijnych.Jest to projekt realizowany wspólnie przez niektóre szpitale polskie z Województwa Zachodniopomorskiego i część szpitali niemieckich z regionów Meklemburgia – Pomorze Przednie, północna Brandenburgia, mający na ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

06-02-2012 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :• Udzielanie całodobowych kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc w oddziale szpitalnym - specjalistyczna opieka lekarska pacjentów• Wykonywanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych oraz nadzór specjalistyczny pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego• Udzielanie konsultacji torakochirurgicznych w Poradni Gruźlicy ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrekcja Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:1) całodobowej opieki nad pacjentami w oddziałach szpitalnych gruźlicy i chorób płuc.Do konkursu ofert mogą przystąpić:Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w specjalności: pulmonologii, chorób wewnętrznych lub osoby będące w trakcie rozpoczętej specjalizacji "chorób wewnętrznych" ...
Czytaj Dalej

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału II-go gruźlicy i chorób płuc

Kandydaci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z 29.03.1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.nr 30,poz.300z dnia 12.04.1999r.) .Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.08.1998 . w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu ...
Czytaj Dalej

XIV Targi Zdrowia i Turystyki

W dniach 21 i 22 maja 2011 r. w hali Klubu Sportowego "Gwardia" przy ul. Fałata 34 odbędą się XIV Targi Zdrowia i Turystyki. Pielęgniarki naszego Zespołu jak co roku biorą czynny udział w tej cyklicznej imprezie, mającej na celu poprawę świadomości i stanu zdrowia mieszkańców naszego miasta. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia naszego stoiska w celu bezpłatnego wykonania między ...
Czytaj Dalej

Poradnia Alergologiczna dla dzieci i dorosłych.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  w Koszalinie informuje, że od dnia 03.01.2011r otwiera nową Poradnię Alergologiczną dla dzieci i dorosłych. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od godz: 8 - 15 " wejście B" na podstawie skierowania wydanego przez lekarza rodzinnego. Dodatkowe informacje telefoniczne 94 34 09 463 ...
Czytaj Dalej

Targi Zdrowia i Turystyki Giełda Ogrodnicza

W dniach 22-23 maja 2010r. w hali K.S. „Gwardia” w Koszalinie przy ul. Fałata 34 odbędą się XIII Targi Zdrowia i Turystyki pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina.W trakcie trwania Targów zapraszamy mieszkańców naszego miasta oraz wszystkich gości na stoisko Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w celu bezpłatnego dokonania między innymi następujących badań i pomiarów:- badanie laboratoryjne-poziom glukozy we krwi,- ...
Czytaj Dalej

Targi Zdrowia

Jak co roku SZGiChP zaprasza do skorzystania z naszych usług prezentowanym na Targach stoisku. W tym roku do dyspozycji Państwa oferujemy m. in.: - spirometrię; - pomiar poziomu glukozy we krwi; - pomiar ciśnienia; - wskaźnik BMI - oraz gościnnie, konsultacje specjalistów w zakresie leczenia uzależnień ...
Czytaj Dalej

Konferencja „Zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej”

W dniu 8 maja 2009 roku w Sali Konferencyjnej Banku Gospodarki Żywnościowej w Koszalinie odbyła się Konferencja Szkoleniowa „Zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu dydaktycznego. Przeprowadziły ją studentki pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych II° Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, panie: Małgorzata Jarocka, Agnieszka Goch – Budna, Anna Jasiecka, Jolanta ...
Czytaj Dalej

Certyfikat ISO 9001-2000

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc jest placówką funkcjonującą na koszalińskim rynku usług medycznych od wielu lat. Jak mówią karty historii: budowę obiektu przy ulicy Niepodległości rozpoczęto 17 maja 1957 roku i zakończono oddając budynek do użytku w dniu 10 grudnia 1960 roku. W owym czasie w Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej pracowało 119 osób. Zorganizowano 8 gabinetów lekarskich, pracownię RTG, RTG ...
Czytaj Dalej

Certyfikat ISO 9001:2000

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc jest placówką funkcjonującą na koszalińskim rynku usług medycznych od wielu lat. Jak mówią karty historii: budowę obiektu przy ulicy Niepodległości rozpoczęto 17 maja 1957 roku i zakończono oddając budynek do użytku w dniu 10 grudnia 1960 roku. W owym czasie w Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej pracowało 119 osób. Zorganizowano 8 gabinetów lekarskich, pracownię RTG, RTG ...
Czytaj Dalej

Uczestnictwo w „Targach Zdrowia”

Pracownicy Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc po raz kolejny mieli przyjemność służyć mieszkańcom Koszalina oraz odwiedzającym nas gościom bezpłatnymi badaniami oraz profesjonalnym poradnictwem w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.Pielęgniarki wykonywały badanie spirometryczne, pomiary ciśnienia i tętna oraz wagi i wzrostu z wyliczeniem wskaźnika BMI, natomiast technicy analityki medycznej za pomocą gleukometru dokonywali pomiaru poziomu cukru we krwi. Ideą podejmowanych ...
Czytaj Dalej

Organizacja Konferencji naukowo szkoleniowej

12.05.2008 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się Regionalna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „ W obliczu zmian systemowych w ochronie zdrowia”. Dzięki życzliwości Prezydenta Miasta Koszalina Mirosława Mikietyńskiego możliwa stała się realizacja zamierzenia właśnie w dniu święta pielęgniarek honorując jednocześnie Dzień Położnej (obchodzony 8 maja). Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ustanowiony decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 ...
Czytaj Dalej
Skip to content