Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

06-02-2012 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
• Udzielanie całodobowych kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc w oddziale szpitalnym – specjalistyczna opieka lekarska pacjentów
• Wykonywanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych oraz nadzór specjalistyczny pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
• Udzielanie konsultacji torakochirurgicznych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
• Specjalistycznej opieki lekarskiej w Poradni Onkologicznej mającej siedzibę w SZGiCh.P Koszalin
• Specjalistyczna opieka lekarska pacjentów w Poradni Gruźlicy Chorób Płuc dla dorosłych w Koszalinie oraz terenowych Gabinetach mieszczących się w Białogardzie, Świdwinie i Sławnie.
• Specjalistycznej opieki lekarskiej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci i młodzieży w Koszalinie
• Specjalistyczna opieka radiologiczna w Pracowni RTG i USG mieszczącej się w Koszalinie
• Specjalistyczna opieka lekarska w Poradni Medycyny Pracy mieszczącej się w Koszalinie .Do konkursu ofert mogą przystąpić: Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w specjalności: pulmonologii,chorób wewnętrznych ,onkologii, radiologii, torakochirurgii, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, badań kierowców lub osoby będące w trakcie specjalizacji w zakresie chorób płuc lub w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych.
• Formularz ofertowy i szczegółowe warunki konkursu można pobierać w Sekretariacie Zespołu lub na stronie internetowej Zespołu . www.szgichp.med.pl
• Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w ciągu 30-tu dni od daty ukazania się ogłoszenia w Sekretariacie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie wejście C piętro I.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Umotywowane protesty w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu i wyniku konkursu w Sekretariacie Zespołu.

Dodaj komentarz

Skip to content