Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrekcja Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) całodobowej opieki nad pacjentami w oddziałach szpitalnych gruźlicy i chorób płuc.

Do konkursu ofert mogą przystąpić:Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w specjalności: pulmonologii, chorób wewnętrznych lub osoby będące w trakcie rozpoczętej specjalizacji „chorób wewnętrznych” i „chorób płuc”.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 15 marca 2011r do godz. 14:00 w Sekretariacie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr 94 3422051 wew. 253.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skip to content