Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania

„Wspólny region – wspólne cele”

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie informuje, że od 2009r realizuje projekt pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania”
w ramach programu INTERREG IV A finansowany ze środków unijnych.
Jest to projekt realizowany wspólnie przez niektóre szpitale polskie z Województwa Zachodniopomorskiego i część szpitali niemieckich z regionów Meklemburgia – Pomorze Przednie, północna Brandenburgia, mający na celu wzajemną współpracę i komunikację za pomocą systemów telemedycznych.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w ramach projektu realizował ważne dla dalszego rozwoju jednostki zadania, polegające na rozszerzeniu szpitalnego systemu informatycznego wraz z systemem teleradiologii oraz zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej.
Wartość projektu realizowanego przez szpital wyniosła: 261025.30EURO, z tego przypada na:
– Teleradiologie – 82761.28 EURO
– System informatyczny – 12382142 EURO
Wartość dofinansowania dla szpitala wynosi 221871.50 EURO
Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2012 r.

W projekcie uczestniczy 21 szpitali niemieckich i 11 polskich oraz dwie szczecińskie uczelnie: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest koordynatorem projektu po stronie polskiej. Ogólna wartość projektu to prawie 14 mln EUR, w tym ponad 7 mln EUR przeznaczono dla Polski. Celem projektu jest utrzymanie wysokiego poziomu opieki medycznej na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza, które charakteryzuje się słabym zaludnieniem, odpływem specjalistów i zmianami w strukturze demograficznej. Sieć telemedyczna, która ma połączyć szpitale pozwoli utrzymać wysoki poziom opieki medycznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii, przede wszystkim chorób nowotworowych, ale również wypadków oraz schorzeń serca czy udarów mózgu. W regionach Pomorza Przedniego i północnej Brandenburgii po stronie niemieckiej oraz na Pomorzu Zachodnim po stronie polskiej może się to udać tylko wówczas, gdy wysoko specjalistyczne świadczenia medyczne będą oferowane w sieci łączącej specjalistów pracujących w większych ośrodkach ze wszystkimi szpitalami w terenie niezależnie od granic państwowych. Zakres projektu obejmuje rozbudowę transgranicznej sieci telemedycznej. Zaproponowana koncepcja telemedycyny umożliwia utworzenie adekwatnej sieci transgranicznej o dwóch priorytetach: doskonalenia zawodowego lekarzy po obu stronach granicy i co za tym idzie poprawy opieki medycznej dla pacjentów poza dużymi ośrodkami miejskimi. Niezwykle trafnym mottem projektu jest : niech przemieszczają się dane, a nie pacjenci.
W ramach projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, które umożliwi konsultacje ekspertów przez Internet. Możliwe będzie również wykorzystanie łączy do wybranych zabiegów chirurgicznych.

Placówki z województwa zachodniopomorskiego uczestniczące w projekcie to:

1. Zakład Patomorfologii oraz Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
4. Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego w Zdunowie
5. Szpital Powiatowy w Barlinku
6. Szpital Regionalny w Kołobrzegu http://www.zoz.kolobrzeg.pl/telemedycyna/telemed.html
7. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim
9. Szpital Wojewódzki w Koszalinie
10.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
11.Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
12.Szpitale Polskie SA, Szpital Polski Połczyn-Zdrój NZOZ
13.Szpital Powiatowy w Białogardzie

Po stronie niemieckiej z terenu Pomorza Przedniego w projekcie uczestniczą:

1. Klinika Diakonii AMEOS Pomorza Przedniego w Anklam
2. Szpital Sana Rugia sp. z o.o. w Bergen
3. Szpital powiatowy w Desmin
4. Klinika Uniwersytecka w Greifswaldzie
5. Szpital DRK sp. z o.o. w Grimmen
6. Klinika w Karlsburgu
7. Klinika ASKLEPIOS w Pasewalku
8. Klinika Hanzy w Stralsundzie sp. z o.o. (DAMP)
9. Klinika Diakonii AMEOS Pomorza Przedniego w Ueckermuende
10 Szpital Powiatowy w Wolgast
11.Klinika Bodden w Ribnitz-Damgarten sp. z o.o.
12.Szpital DRK Powiatu Mecklenburg-Strelitz
13.Klinika im. Dietricha Bonhoeffera w Neubrandenburgu
14.Szpital powiatowy w Machin
15.Szpital powiatowy w Altentreptow
16.GLG (Towarzystwo Ochrony Życia i Zdrowia) sp. z o.o. – szpitale: Klinika Barnim sp. z o.o.,
17.GLG (Towarzystwo Ochrony Życia i Zdrowia) sp. z o.o. – szpital im. W. Forssmanna w Eberswalde
18.Centrum Społeczno-Medyczne Uckermark, szpital w Angermuende
19.Centrum Społeczno-Medyczne Uckermark, szpital w Prenzlau
20.Szpital Sana w Templin
21.Klinika ASKLEPIOS Uckermark sp. z o.o. w Schwedt
22.Ewangelicko-ekumeniczny szpital i Centrum Kardiologiczne Brandenburgii w Bernau

Do najważniejszych korzyści zewnętrznych z realizacji niniejszego projektu zaliczyć należy:

– Korzyści społeczne
– Wzrost możliwości kształcenia praktycznego przez „samotnych” lekarzy specjalistów w szpitalach biorących udział w projekcie,
– Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dzięki wprowadzeniu rozwiązań telemedycznych,
– Podniesienie trafności diagnozy i skuteczności leczenia pacjentów.
Korzyści gospodarcze
– Skrócenie czasu i obniżenie kosztów leczenia;
– Szybszy powrót pacjentów do pracy.
Korzyści środowiskowe
– Zmniejszenie intensywności transportu.
Biuro projektu  „ Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” po stronie polskiej :
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
u. Rybacka 1,     70-204 Szczecin
Tel.( 48 91) 48 00 718; ( 48 91) 48 00 719; Fax. ( +48 91) 48  00 729
e-mail: fundusze@pum.edu.pl
e-mail: szeda@pum.edu.pl
e-mail: dutka@pum.edu.pl
www.pum.edu.pl/administracja/biuro-ds.-spraw-europejskich/telemedycyna-w-euroregionie-pomerania-siec-pomerania
Link do strony projektu : www.telepom.eu

Dodaj komentarz

Skip to content