BIAŁA SOBOTA – RELACJA Z PRZEBIEGU AKCJI

W dniach 14-19 września na terenie całej Polski odbywały się finały akcji III Polskich Dni Spirometrii organizowane przez Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Obchody III Polskich Dni Spirometrii, w których dla Państwa uczestniczyliśmy miały na celu edukację społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z chorobami dróg oddechowych. Choroby te mają ścisły związek z zanieczyszczeniem powietrza, z powodu którego na świecie umiera rocznie 3,7 mln ludzi, a w Polsce nawet 45 tysięcy osób każdego roku.
Pracownicy medyczni wraz z Dyrekcją Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie mieli przyjemność w sobotę 19 września w godz. 8.00 – 12.00 już po raz trzeci współuczestniczyć w prowadzonym przez Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP przedsięwzięciu mającym na celu podniesienie świadomości pacjentów oraz zaangażowanie świadczeniodawców w aktywność zmierzającą do przeciwdziałania chorobom takim jak astma, alergia i POChP.
Wraz z nami inicjatywę wykonywania bezpłatnych badań spirometrycznych wsparło ponad 240 placówek medycznych, w których według wstępnych szacunków wykonano blisko 6 000 bezpłatnych badań spirometrycznych, a 20% zgłoszonych do badania pacjentów skierowano do dalszej diagnostyki chorób płuc.
Oprócz dużego zaangażowania placówek medycznych, można było zaobserwować także dużą aktywność mediów – ogólnopolskich i regionalnych – na polu informowania o inicjatywie, jak również o istocie spirometrii i chorobach płuc. W ciągu tygodnia, na który przypadała akcja, łącznie ukazało się ponad 520 publikacji wspierających.
Aktualnie wszystkie zarejestrowane placówki raportują szczegółowo przebieg akcji, przesyłają ankiety wraz z wynikami badań spirometrycznych, które zostaną podsumowane i bardziej szczegółowo omówione przy okazji obchodów Światowego Dnia POChP w listopadzie br. Uzyskane dane pozwolą na zaktualizowanie statystyk dotyczących ryzyka zagrożenia wystąpienia oraz występowania astmy i POChP w Polsce oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na ryzyko wystąpienia obturacyjnych chorób płuc.

Skip to content