Profilaktyczne Programy Zdrowotne

ZAPRASZAMY

DO UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH BADANIACH PROFILAKTYCZNYCH
W RAMACH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.


PROGRAM: PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA

Celem programu jest zmniejszenie w społeczeństwie osób uzależnionych od nikotyny.
Palenie papierosów stanowi główną odwracalną przyczynę chorób; dlatego pomoc osobom palącym
w porzuceniu nałogu ma duże znaczenie w zmniejszeniu liczby zachorowań na choroby odtytoniowe.

Profilaktyka chorób przewlekłych w sposób znaczący może wpłynąć na zmniejszenie liczby osób uzależnionych od nikotyny, zapobiegać występowaniu chorób odtytoniowych a tym samym przedwczesnej umieralności z tego powodu. Stąd program „PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA” kierowany jest do wszystkich osób palących, mieszkańców Koszalina i okolicznych powiatów.
W programie tym główny nacisk położony jest na edukację (istnieje też możliwość okresowej reedukacji), zakłada wieloetapowość procesu terapeutycznego (w oparciu o testy uzależnienia, motywacji),  spotkanie z psychoterapeutą oraz dla osób zmotywowanych do rzucenia palenia konsultację z lekarzem chorób płuc celem rozważenia włączenia farmakoterapii wspomagającej rzucenie palenia.

    Większość palaczy chce rzucić nałóg. Dla przeważającej liczby osób motywacją jest obawa własne zdrowie. Silna motywacja wydaje się więc zasadniczym czynnikiem warunkującym sukces
w rzucaniu palenia. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby palące zamieszkujące Koszalin i okoliczne powiaty do skorzystania z bezpłatnej wizyty w naszej placówce.


PROGRAM: PALISZ? ODDYCHAJ PEŁNĄ PIERSIĄ – ZRÓB SPIROMETRIĘ.

Nikotynizm jest główną przyczyną przewlekłych chorób układu oddechowego w tym POCHP (Przewlekła obturacyjny choroba płuc) i szeregu innych chorób odtytoniowych. W Polsce liczbę chorych na POCHP szacuje się na około 2 miliony, z czego połowa to osoby, które nie mają świadomości że są chore. Choroby odtytoniowe są odpowiedzialne za zgony przynajmniej połowy osób uzależnionych od nikotyny.

Program ten również adresowany jest do mieszkańców naszego miasta i okolicznych powiatów  i zapraszamy do niego wszystkie osoby palące, które ukończyły 40 rok życia. W ramach programu „PALISZ? ODDYCHAJ PEŁNĄ PIERSIĄ – ZRÓB SPIROMETRIĘ” przeprowadzona zostanie edukacja o następstwach palenia tytoniu oraz pielęgniarka wykona uczestnikowi badanie spirometryczne. Uczestnik otrzyma wynik z oceną i dalszymi zaleceniami lekarza.
Dodatkowe szczegóły dotyczące prowadzonych programów omówione są w załączonych materiałach, ponadto podajemy numery telefonów kontaktowych.
JEST NAM MIŁO, ŻE MOŻEMY ZAOFEROWAĆ PAŃSTWU SWÓJ CZAS I PODZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ SŁUŻĄCĄ PROFILAKTYCE BĄDŹ POPRAWIE PAŃSTWA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.

Skip to content