OGÓLNOPOLSKI CERTYFIKAT „RZETELNI W OCHRONIE ZDROWIA 2015” CERTYFIKAT DLA SZGICHP

Dnia 20.06.2015r. w Warszawie, na uroczystej Gali, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie otrzymał prestiżowy tytuł programu „Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2015”.
Certyfikat oraz statuetkę odebrał Dyrektor Robert Szank.
    W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, kolejny raz wyłoniła Laureatów Projektu „Rzetelni”. Nagrodzeni Certyfikatami to podmioty, o których można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, partnerem, który w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań nie tylko względem swoich klientów (wśród których głównym podmiotem są pacjenci), kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Są to także podmioty, które świadome praw, jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych.
    Certyfikat „Rzetelni” jest wyrazem uznania, będącego podkreśleniem systematycznego i długotrwałego budowania wiarygodności, a także poświadczeniem odpowiednich zasobów kompetencyjnych przez Kadrę Kierowniczą kierującą Jednostką oraz personelu. Jest to wyróżnienie zarówno dla całokształtu pracy Szpitala, jak też ukoronowanie oraz docenienie wysiłków kierującego tą Jednostką Dyrektora.
Warto podkreślić, że Rzetelni w Ochronie Zdrowia – to projekt popierany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Gospodarki, skierowany do placówek medycznych oraz firm działających w sektorze medycznym, które w swym działaniu kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością zarządzania.

Skip to content