RELACJA Z DNI SPIROMETRII 2017 W SZGICHP W KOSZALINIE

RELACJA Z DNI SPIROMETRII 2017 W SZGICHP W KOSZALINIE

Ogólnopolska akcja spirometryczna DNI SPIROMETRII 2017 odbywała się w ramach europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE. Hasłem przewodnim Dni spirometrii w roku 2017 jest myśl: BREATHE CLEAN AIR – ODDYCHAJ CZYSTYM POWIETRZEM. Bezpłatne badania spirometryczne odbyły się w całej Polsce w dniach 25 – 30 września. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc zaprosił osoby zainteresowane wykonaniem tych badań na sobotę 30 września między godziną 9.00 a 12.00.

Kampania HEALTHY LUNGS FOR LIFE to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP, której celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia płuc.

Tegoroczna edycja Dni spirometrii jest poświecona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. To jakim powietrzem oddychamy wpływa bezpośrednio na sprawność układu oddechowego i może powodować określone problemy zdrowotne. Duszność, kaszel, świsty w czasie oddychania często pojawiają sie w sezonie grzewczym. W tym czasie pojawiają sie także zaostrzenia astmy i POCHP, które w skrajnych sytuacjach mogą być zagrożeniem dla chorych.

Patronat nad Dniami Spirometrii 2017 objęło:
– Polskie Towarzystwo Alergologiczne,
– Narodowy Fundusz Zdrowia
– Wojskowy Instytut Medyczny.

W ramach przygotowań do Dni Spirometrii odbywają się konferencje i wykłady, które podnoszą i wyczulają na wiele aspektów związanych z przedmiotową kampanią. Według Raportu Europejskiej Agencji Środowiska z 2013 r., w 41 krajach europejskich co roku z powodu zanieczyszczeń powietrza przedwcześnie umiera ponad 460 tys. osób, a w Polsce aż 48 tys. „Nasz kraj jest liderem na tle Europy pod względem tego rodzaju zanieczyszczeń” – powiedział prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP dr n. med. Piotr Dąbrowiecki. Specjalista podkreślił na spotkaniu z dziennikarzami, że z powodu zanieczyszczeń powietrza przeciętny Polak umiera o rok wcześniej. Wyjaśniał, że głównym tego powodem są choroby układu krążenia oraz układu oddechowego i nowotwory złośliwe. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się również do chorób układu nerwowego, np. pogarszają koncentrację uwagi i sprzyjają depresjom. Mogą również doprowadzić nawet do uszkodzenia płodu.

„To nie są tylko omamy ekologów lecz twarde fakty, że zanieczyszczone powietrze może zabijać” – alarmował dr Dąbrowiecki, specjalista Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), skażenie środowiska odpowiedzialne jest za 15-20% wszystkich przedwczesnych zgonów, w tym za 15 % zgonów z powodu raka płuca. Z danych przedstawionych na konferencji prasowej wynika, że Polska jest najbardziej skażonym krajem
w Europie, jeśli chodzi o rakotwórczy benzoalfapiren. Na 50 miast najbardziej zanieczyszczonych pyłem zawieszonym PM2,5 (o średnicy cząstek do 2,5 mikrometra) aż 32 znajdują się w Polsce. „Najgorsza sytuacja jest w Krakowie, który jest u nas stolicą walki ze smogiem” – powiedział Dąbrowiecki. Najlepiej jest w Szczecinie i Trójmieście.

„Niedługo rozpocznie się sezon grzewczy, w miastach wzrasta ruch samochodów, za chwile będziemy mieli jeszcze większe zanieczyszczenia powietrza różnymi substancjami” – alarmował
dr Dąbrowiecki. Zagrożenie wciąż narasta, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Według Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w styczniu 2016 r. w aż 132 stacjach monitoringu środowiska, czyli w 67 % tych punktów pomiarowych, stężenie dobowe pyłem PM10 przekraczało 75 mikrometrów w 1 m³, choć według przyjętych u nas norm zanieczyszczenie na poziomie 50 mikrometrów nie może trwać dłużej niż 35 dni w roku. Eksperci podejrzewają, że w styczniu 2017 r. mogło być jeszcze gorzej, kiedy w wielu miastach, m.in. w Krakowie i Warszawie, ogłoszono alarm smogowy.

„Jesteśmy postrzegani w Europie jako kraj, który nie dba o jakość powietrza. W wielu państwach ostrzega się nawet, żeby nie odwiedzać Polski w okresie zaostrzenie zanieczyszczeń
z powodu zagrożenia zdrowia” – powiedział dr hab. inż. Artur Badyda z Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Politechniki Warszawskiej. Zdaniem specjalisty głównym powodem zanieczyszczeń powietrza nie są wysokie kominy zakładów przemysłowych, jak się wciąż często uważa. „To się zmieniło w ostatnich 20 latach, kiedy zainwestowano w odpowiednie filtry
i znacząco zmniejszono zanieczyszczenia ze źródeł przemysłowych, a najwięksi truciciele, którzy tego nie zrobili, upadli” – dodał. Dr Badyda podkreślił, że głównym źródłem smogu zimowego są u nas domowe piece opalane paliwem stałym, które jest podstawowym źródłem ciepła w małych miastach i wsiach. „Aż 3,8 mln domów jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewanych spalaniem węgla, 80 %
z nich jest wyposażonych w kotły zasypowe, spośród których aż 40 % ma więcej niż 10 lat” – dodał. Kotły te emitują od 5 do 30 razy więcej pyłów niż automatyczne kotły klasy S.

Drugim głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są u nas spaliny motoryzacyjne.
„W Polsce jest już 29 mln pojazdów, na ogół starszej generacji, jedynie 20 proc. ma mniej niż 10 lat. Wiele z nich nie spełnia norm zanieczyszczeń powietrza, nie mają filtrów cząstek stałych lub (filtry) są z nich usuwanie” – powiedział dr Badyda. Z danych przedstawionych na konferencji wynika, że normy dla dwutlenku azotu są praktycznie stale przekraczane przy głównych drogach w aglomeracji krakowskiej (o ponad 50 proc.) oraz warszawskiej (od 10 do około 50 proc.), a także we wrocławskiej i górnośląskiej. Normy pyłu zawieszonego najbardziej przekraczane są w rejonie Łodzi i Bydgoszczy. Najlepsza sytuacja jest w aglomeracji szczecińskiej, której sprzyja lokalizacja umożliwiające dobre jej „wietrzenie”.  „Nadszedł czas, żebyśmy wreszcie zadbali o czyste powietrze w naszym kraju” – przekonywał na konferencji dr Dąbrowiecki.

Wspierając już po raz piąty Kampanię HEALTHY LUNGS FOR LIFE, koordynowaną
w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP, której celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia płuc – Pracownicy medyczni Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Dyrekcją mieli przyjemność w sobotę 30 września w godz. 9.00 – 12.00. zaprosić osoby zainteresowane do odwiedzenia naszej Placówki celem wykonania bezpłatnych badań spirometrycznych. Tego dnia z propozycji wykonania badań skorzystało 107 osób. Część z nich skorzystała również z konsultacji lekarza specjalisty chorób płuc . Żadna z oczekujących na badanie osób nie wyszła z naszej Jednostki bez wykonanego badania, mimo, że zakładany czas zakończenia akcji dawno minął….zapraszamy w następnym roku.

Skip to content