Wysoka jakość w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w dniu 26 kwietnia 2017 r. dołączył do grona laureatów III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej uzyskując Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Godło to przyznawane jest podmiotom wyróżniającym się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania, troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami.  Ponadto Dyrektor Robert Szank otrzymał Certyfikat nadzwyczajny „Laur nowoczesności”, które to wyróżnienie przyznawane jest osobom zarządzającym certyfikowanymi placówkami medycznymi, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością, i które wyróżniają się na tle innych jednostek sektora branży medycznej nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych. Gala Finałowa tegorocznej III edycji odbyła się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie poddał się niezależnej ocenie Komisji eksperckiej w ramach III edycji przedmiotowego Programu. Uczestnicy biorący udział w programie „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” musieli przejść dwuetapowy proces certyfikacyjny. Oceniani byli przez niezależne grono ekspertów: naukowców oraz praktyków branży medycznej i zarządzania publicznego. Badano standardy obsługi pacjenta, politykę jakości, komunikację z otoczeniem wewnętrznych i zewnętrznym, a także wdrożone strategie zarządzania. Członkowie Komisji analizują dokumenty, rozmawiają z pacjentami, pracują metodą tzw. „tajemniczego klienta”, a także zapoznają się z informacjami ze źródeł zewnętrznych, niezależnych od certyfikowanej jednostki.
Po dogłębnym przeanalizowaniu zebranych danych na temat funkcjonowania placówki, ze szczególnym uwzględnieniem elementów świadczących o stałym podnoszeniu jakości oferowanych usług medycznych, Recenzenci byli zgodni w ocenie, że nasza placówka, jako podmiot rynku usług medycznych w pełni zasługuje przyznanie znaku jakości.
W modelu funkcjonowania placówki oceniający dostrzegli elementy Cyklu Williama Deminga – idei ciągłego doskonalenia organizacji. Mając świadomość trwających obecnie systemowych zmian dotyczących krajowej polityki zdrowotnej oraz chronicznego niedoboru funduszy na leczenie, Komisja tym bardziej doceniła działania naszej placówki na rzecz wysokiej jakości oferowanych usług medycznych, co jest niewątpliwie odczuwalne przez świadczeniobiorców.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie dysponuje dobrym kapitałem intelektualnym, który stanowi jeden z jego atutów. Zasoby kadrowe placówki planowane są w sposób racjonalny, adekwatny do profilu udzielanych świadczeń medycznych, a ich rozwój umożliwia profesjonalna i efektywna strategia human resources (HR), przynosząca wymierne rezultaty w dłuższej perspektywie. Pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje i najwyższe kompetencje fachowe, stale poszerzane – przy wydatnym udziale i wsparciu pracodawcy.
W zgodnej opinii Recenzentów uzyskanie Certyfikatu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” dobitnie świadczy o bardzo dobrym zarządzaniu placówką przez Dyrektora Roberta Szank oraz o efektywnym implementowaniu w codziennej działalności szpitala długofalowej wizji rozwoju, jaką nakreślił. Tak więc przyznane wyróżnienie potwierdza opinię komisji, że uhonorowana placówka spełnia kryteria certyfikacyjne w zakresie polityki jakości oraz wykazuje się nowoczesnym i innowacyjnym podejściem do zarządzania, wpływającym na efektywność w realizacji celów

Skip to content