Program profilaktyki nowotworowej

Mamy przyjemność poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w Powiecie Koszalińskim”. Przystąpienie przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie do ogłoszonego przez powiat koszaliński przetargu na wykonanie badań profilaktycznych oraz usług towarzyszących w ramach projektu pn.: „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w Powiecie Koszalińskim”, stanowiło dla nas naturalną potrzebę podjęcia działań w tym zakresie. Realizacja bezpłatnych, profilaktycznych badań jest odpowiedzią na codzienne problemy ludzi, którym pogarsza się stan zdrowia i stają w obliczu kilku lub kilkunastotygodniowych kolejek do lekarza specjalisty.

Realizacja projektu przebiegała pod egidą Ministerstwa Zdrowia w oparciu o środki pozyskane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa z Programu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, których operatorem jest Ministerstwo Zdrowia. Projekt zasięgiem swym obejmował mieszkańców powiatu koszalińskiego, dając im szansę stosunkowo szybkiego wykonania bezpłatnych, a jakże cennych badań.

Program ten, którego celem nadrzędnym było zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na nowotwory złośliwe charakteryzował się m.in. wykonaniem następujących zadań:

1) dokonano analizy dostarczonych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie 7500 ankiet,
2) spośród 7500 w/w ankiet wyłoniono 1000 osób, które w wyniku spełnienia określonych kryteriów zostały poddane szczegółowej diagnostyce, obejmującej następujące badania:
– pakiet laboratoryjny: morfologia, gazometria, badania LDH, kwas moczowy, kreatynina, aminotransferazy, jonogram, enolaza neuroswoista,
– badanie za pomocą smokolaizera,
– prześwietlenie klatki piersiowej – RTG,
– badanie plwociny w kierunku komórek nowotworowych,
– spirometria,
– konsultacja lekarska wstępna i podsumowująca,
– ponadto indywidualne szkolenie z zakresu profilaktyki chorób odtytoniowych,

W przypadkach uzasadnionych medycznie dla 100 osób z pośród grupy 1000 przebadanych projekt przewidywał możliwość  się wykonania tomografii komputerowej klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowego z pobraniem materiału do badań.

Integralną częścią Projektu było przygotowanie i opracowanie raportu epidemiologicznego w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe wraz z prezentacją multimedialną, a także przeprowadzenie dla lekarzy POZ konferencji szkoleniowej na temat systemu profilaktyki i ochrony zdrowia w zakresie nowotworów płuc i oskrzela. Firma nasza w ramach realizacji projektu współdziałała też w wydarzeniach kulturalnych i akcjach informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.

Projekt zakończyła konferencja, na której zaprezentowano raporty epidemiologiczne oraz omówiono wciąż istotne zagrożenia w zakresie występowania chorób nowotworowych. 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonych przez naszą firmę badań zawartych w „Raporcie epidemiologicznym populacji powiatu koszalińskiego w zakresie chorób nowotworowych płuc i oskrzeli”.

Skip to content