Uczestnictwo w „Targach Zdrowia”

Pracownicy Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc po raz kolejny mieli przyjemność służyć mieszkańcom Koszalina oraz odwiedzającym nas gościom bezpłatnymi badaniami oraz profesjonalnym poradnictwem w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.Pielęgniarki wykonywały badanie spirometryczne, pomiary ciśnienia i tętna oraz wagi i wzrostu z wyliczeniem wskaźnika BMI, natomiast technicy analityki medycznej za pomocą gleukometru dokonywali pomiaru poziomu cukru we krwi.

Ideą podejmowanych działań było promowanie zdrowego, wolnego od dymu tytoniowego stylu życia, motywowanie palaczy do odejścia od nałogu, a także ochrona niepalących przed biernym paleniem. Celem akcji było również pobudzenie świadomości społecznej w zakresie skutków uzależnienia, kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu.

Działania edukacyjne uwzględniały podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności związanych z chorobą, funkcjonowaniem własnego organizmu, zapobieganiem i radzeniem sobie w sytuacjach trudnych oraz korzystaniem z systemu opieki zdrowotnej i pojmowaniem zasad jej funkcjonowania.

Zwiększanie poziomu świadomości obejmowało możliwość skorzystania z poradnictwa lekarskiego.

Dodatkową formę upowszechniania wiedzy stanowił szeroki wachlarz ulotek informacyjno – edukacyjnych dostępnych bezpłatnie na terenie stoiska, dotyczących zarówno wykonywanych badań, wybranych pulmonologicznych jednostek chorobowych jak i problemu palenia tytoniu.

Za pomoc finansową, bez której udział Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Targach nie byłby możliwy dziękujemy Urzędowi Miasta Koszalina.

Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Małgorzata Jarocka

Dodaj komentarz

Skip to content