Organizacja Konferencji naukowo szkoleniowej

12.05.2008 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się Regionalna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „ W obliczu zmian systemowych w ochronie zdrowia”. Dzięki życzliwości Prezydenta Miasta Koszalina Mirosława Mikietyńskiego możliwa stała się realizacja zamierzenia właśnie w dniu święta pielęgniarek honorując jednocześnie Dzień Położnej (obchodzony 8 maja). Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ustanowiony decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 roku i jest świętem obchodzonym również przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization). Data nie została wybrana przypadkowo – 12 maja przypada rocznica urodzin Florence Nightingale, prekursorki współczesnego pielęgniarstwa.
Decyzja o zorganizowaniu Konferencji zapadła w pierwszej połowie kwietnia tego roku, natomiast inicjatywa jako taka istniała na długo przed. Nie mniej jednak sam pomysł nie wystarczy, niezbędna jest zgoda i wsparcie decydentów. Tym razem „ziarno” trafiło na podatny grunt. Zarówno Dyrekcja Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc jak i Prezydium Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie czynnie wsparło inicjatywę Przewodniczącej Komisji Epidemiologicznej Małgorzaty Jarockiej.
Ustawiczne zmiany systemowe, którym podlega ochrona zdrowia w Polsce oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pacjenta to tematy żywo nurtujące zarówno pracowników sektora medycznego jaki i pozamedycznego, w tym również samorządy terytorialne.
Doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian legislacyjnych w zakresie przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego rodzą wiele pytań. W jaki sposób zmiany będą dotyczyć nas osobiście? Czy zachowamy realne poczucie, że państwo sprawuje kontrolę nad lecznictwem? Jak rachunek ekonomiczny wpłynie na higienę w zakładach opieki zdrowotnej?
Jednym z najlepszych sposobów na wyjaśnienie implikacji i uspokojenie obaw jest rzeczowa informacja skierowana bezpośrednio do odbiorcy. Konferencje to unikalne medium, które nie tylko umożliwia dotarcie do szerokiego gremium zainteresowanych problematyką, ale sprzyja również wymianie doświadczeń i wiedzy zawodowej. To idealny sposób na komunikację środowisk, które wyznaczają sobie wspólny kierunek działań. Dla organizacji zajmujących się medycyną takim drogowskazem jest jakość usług świadczonych wobec i dla pacjenta. Natomiast naturalnym jej miernikiem jest rzeczywista ilość zakażeń zakładowych, która uznawana jest przez współczesne lecznictwo za wykładnię jakości pracy.
Celem organizatorów Konferencji było tworzenie klimatu stałej współpracy na rzecz. postępu w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych oraz podkreślenie szczególnej roli pielęgniarki i położnej.
Merytoryczny Program Konferencji obejmował następujące wykłady:
1. Kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, dr n. med. Paweł Grzesiowski; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego „Wyjście z cienia – nowoczesne programy kontroli zakażeń”.
2. Z-ca Dyrektora PPIS w Koszalinie lek med. Elżbieta Galińska – Gruchała „Współdziałanie inspekcji sanitarnej i zespołów kontroli zakażeń zakładowych”.
3. Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, lek. med. specjalista epidemiolog Janina Stefańska „Nie czekając na cud – rola pielęgniarki epidemiologicznej w kształtowaniu jakości opieki”.
4. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie mgr Justyna Laska „Zawód pielęgniarki zawodem szczególnego społecznego zaufania – rola samorządu zawodowego w budowaniu wizerunku”.
5. Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc lek. med. Regina Wasilewska – Kita „Rola pracowników medycznych; lekarzy i pielęgniarek w wyznaczaniu kierunków rozwoju polityki zdrowotnej – szanse i zagrożenia”.
Konieczność podnoszenia świadomości zagrożeń i prowadzenia edukacji lekarzy, pielęgniarek i pacjentów wynika zarówno z rozwoju technik medycznych jaki postępu nauki. Wejście Polski do Unii Europejskiej stanowi dodatkowy ważny czynnik stymulujący, znacząco wpływa zakres i jakość zmian w obszarach związanych z ochroną zdrowia.
Pełne dostosowanie standardów zdrowia publicznego do norm obowiązujących w EU to cel, którego osiągnięcie wymaga odpowiednich zmian prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych. Widać świtało w tunelu, a droga jest jeszcze bardzo, bardzo długa.Przewodnicząca Komisji Epidemiologicznej OIPiP w Koszalinie
Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Małgorzata Jarocka
jarockamalgorzata@interia.eu

Skip to content