zakład gruźlicy i chorób płuc
Na mocy Ustawy z dnia 01.03.1950r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 28 poz. 255 z dnia 06.07.1950r.  / zostało powołane do życia województwo koszalińskie z siedzibą w Koszalinie. W nowopowstałym województwie należało przystąpić do organizacji specjalistycznych placówek medycznych. Na tej podstawie w kwietniu 1951r. została zorganizowana Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wówczas o nazwie Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza. Siedzibą tej pierwszej placówki było  prywatne, jednopokojowe pomieszczenie przy ulicy Zwycięstwa 12 m 6.
przeczytaj więcej

22.11.2019 Ogłoszenie

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób  Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin aktualnie poszukuje osoby na stanowisko : Pielęgniarki

przeczytaj więcej

13.11.2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t. j. z dnia 9 listopada 2018r. Dz. U. z 2018r. poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1510 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert :

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1/ Całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w oddziałach szpitalnych wraz z izbą przyjęć, tj. w oddziale gruźlicy i chorób płuc I  oraz w oddziale gruźlicy i chorób płuc II z pododdziałem chemioterapii;
2/ Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii-chemioterapii w oddziale szpitalnym gruźlicy i chorób płuc II z pododdziałem chemioterapii.

przeczytaj więcej