NOWOCZESNY SPRZĘT W SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE

W ostatnich dniach listopada 2018 r. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie wzbogacił swe możliwości diagnostyczne o ERGOSPIROMETR. Zakup ergospirometru sfinansowano dotacją otrzymaną w ramach pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy Miasta Koszalin. Zakupiony sprzęt to wysokiej klasy systemem do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia. Podczas testu monitorowana jest praca układu krążeniowo – oddechowego i na tej podstawie określany jest stan wydolności fizycznej badanego.
Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że istnieje ogromna potrzeba diagnostyki zaburzeń układu krążenia i oddechowego. Badanie to dotyczy wszystkich grup wiekowych oraz zawodowych (w których występuje ryzyko związane z nietolerancją np. substancji lotnych, mających wpływ na ograniczenie wydolności oddechowej). Szereg instytucji zwraca się do nas z prośbą o wykonanie takich badań, np. Policja, Straż Pożarna, piekarnie, zakłady fryzjerskie itp. – informuje Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Skip to content