Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału II-go gruźlicy i chorób płuc

Kandydaci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z 29.03.1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.nr 30,poz.300z dnia 12.04.1999r.) .

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.08.1998 . w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej ,składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U.Nr 115,poz.749 z 1998r.z późn. zm. Dz.U. z 2000 r Nr 45 poz.530).
Oferty zamknięte z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału II-go”
należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ul: Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin.
O terminie konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie .Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert. Prosimy o podanie adresu zwrotnego.
Nie zapewniamy mieszkanie. Bliższe informacje udzielane są pod nr.tel. 094 34 23339.

Dodaj komentarz

Skip to content