zakład gruźlicy i chorób płuc

Szpital przyjazny kombatantom

We wtorek 17 kwietnia 2012 roku zostało podpisane porozumienie ułatwiające kombatantom dostęp do świadczeń zdrowotnych w województwie zachodniopomorskim.
Inicjatywę porozumienia honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Julita Jaśkiewicz. Porozumienie podpisali Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Jadwiga Czerwińska, przedstawiciele 30 szpitali z terenu województw a także Poseł na Sejm RP Magdalena Kochan.
Dokumenty uprawniające do udziału w programie:
1. Legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51.
3. Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-52.
4. Wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych-posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Ideą programu wdrażanego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest wsparcie kombatantów i osób represjonowanych, których w naszym województwie żyje ok. 14 tysięcy. Intencją Programu jest aby kombatanci mieli poczucie bezpieczeństwa i rzeczywisty dostęp do świadczeń zdrowotnych  mimo trudności występujących w polskim systemie opieki zdrowotnej.
Dzięki porozumieniu 30 zachodniopomorskich szpitali zobowiązuje się do zapewnienia kombatantom korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, zapewnienia prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.

Strony porozumienia zadeklarowały także pomoc w realizacji projektów wypracowanych przez uczestników porozumienia, służących prawidłowemu zabezpieczeniu realizacji świadczeń zdrowotnych kombatantom, osobom represjonowanym, inwalidom wojennym i wojskowym, gotowość wspólnego podejmowania inicjatyw w celu realizacji Programu, informowanie się nawzajem o podejmowanych działaniach, zmierzających do realizacji Programu w celu zapewnienia jego właściwej koordynacji oraz prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej dotyczącej realizacji Programu. Porozumienie zostało podpisane między Wojewódzką Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych a:

1. Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,

2. Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z siedzibą przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin,

3. 109 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,

4. 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz,

5. Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin,

6. Zakładem Opieki Zdrowotnej - Specjalistycznym Szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec,

7. Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

8. Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą przy ul. Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin,

9. Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, 75-950 Koszalin,

10. Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin Zdunowo,

11. Regionalnym Szpitalem z siedzibą przy ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg,
 
12. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin,

13. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Niechorskiej 27, 72-300 Gryfice,

14. Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą przy ul. Strzałowskiej 22, 71-730 Szczecin,

15. Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą przy ul. Niepodległości 44, 75-252 Koszalin,

16. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Szpitalem Uzdrowiskowym „Willa Fortuna” w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg,

17. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Szpitalem Powiatowym w Barlinku z siedzibą przy ul. Szpitalnej 10, 74-320 Barlinek,

18. Szpitalem Powiatowym w Białogardzie z siedzibą przy ul. Chopina 29, 78-200 Białogard,

19. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Dębnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno,

20. „Szpitale Polskie” SA w Katowicach prowadzącą Drawskie Centrum Specjalistyczne z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie,

21. Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogardzkiej 2 72-100 Goleniów,

22. Szpitalem Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 74-100 Gryfino,

23. Szpitalem Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy ul. Szpitalnej 10, 72-400 Kamień Pomorski,

24. Samodzielnym Publicznym Szpitalem Rejonowym w Nowogardzie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard,

25. „Szpitale Polskie” SA w Katowicach prowadzącą Szpital Polski Połczyn-Zdrój z siedzibą przy ul. Gwardii Ludowej 5, 78-320 Połczyn Zdrój,

26. Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II, 74-200 Pyrzyce,

27. Szpitalem Powiatowym w Sławnie z siedzibą przy ul. Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno,

28. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard Szczeciński,

29. Szpitalem w Szczecinku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek,

30. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Mieszka I, 17 72-600 Świnoujście,