zakład gruźlicy i chorób płuc

Specjalista ds. epidemiologii

specjalista ds. epidemiologii
mgr Agnieszka Wojtkowska

telefon: 94 34 06 372