zakład gruźlicy i chorób płuc

Pielęgniarka Naczelna

mgr Jagoda Krężlewicz

telefon: 94 34 06 739