zakład gruźlicy i chorób płuc

Oddział Pulmonologii z pododdziałem chemioterapii

36 łóżek

ordynator: lek. med. Mirosława Dudzicz

lekarze:
lek. med. Wiesława Zawadzka (zastępca ordynatora)
lek. med. Agnieszka Engel

lek. med. Dorota Stręk-Śliwińska
lek. med. Joanna Borucka

Pielęgniarka oddziałowa:
Helena Stępniak


telefon: 94 34 06 375 - gabinet lekarski
               94 34 06 376 - pielęgniarka oddziałowa
               94 34 09 546 - BFS